Instytut Filologii Słowiańskiej partnerem Powiatu Bolesławieckiego

Instytut Filologii Słowiańskiej partnerem Powiatu Bolesławieckiego
fot. Powiat Bolesławiecki Powiatowy samorząd zawarł porozumienie w sprawie współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie wspierania rozwoju naukowego i kulturalnego.
istotne.pl 0 porozumienie, uwr

Reklama

Współpraca między stronami będzie dotyczyć w szczególności wzajemnej promocji działań i osiągnięć zarówno Powiatu Bolesławieckiego, jak i Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr. Ponadto podejmowane będą wspólne inicjatywy na forum lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a także inicjowane połączone działania na rzecz rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i poszanowania tradycji. Jednocześnie – dzięki zawartemu porozumieniu – Instytut umożliwi młodzieży szkół Powiatu udział w wybranych zajęciach akademickich.

Powiat Bolesławiecki/ii

Reklama