materiał promocyjny

Porozumienie międzygminne podpisane. Integracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego. Gmina Miejska liderem

Porozumienie międzygminne
fot. UM Bolesławiec 12 lipca 2023 r. w Sali Rajców w Bolesławcu podpisano „Porozumienie międzygminne”, które zawarte zostało przez gminy i powiaty tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji.
istotne.pl 183 porozumienie, um bolesławiec

Reklama

Zachodni Obszar Integracji obejmuje teren, który geograficznie pokrywa się z obszarem gmin: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Lubań, Gmina Miejska Zgorzelec, Miasto i Gmina Bogatynia, Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina Lubań, Miasto i Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Miasto i Gmina Pieńsk, Gmina Platerówka, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików, Gmina Warta Bolesławiecka, Miasto i Gmina Węgliniec, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zgorzelec, Powiat Bolesławiecki (w całości), Powiat Lubański (w części), Powiat Zgorzelecki (w całości).

Porozumienie dotyczy zasad współpracy przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach oraz powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Zachodniego Obszaru Integracji.

Stronami porozumienia są:

 1. Gmina Miejska Bolesławiec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana,
 2. Gmina Miejska Lubań reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubań Arkadiusza Słowińskiego,
 3. Gmina Miejska Zgorzelec reprezentowana przez Burmistrza Miasta Zgorzelec Rafała Gronicza,
 4. Miasto i Gmina Bogatynia reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Wojciecha Dobrołowicza,
 5. Gmina Bolesławiec reprezentowana przez Zastępcę Wójta Gminy Bolesławiec Romana Jaworskiego,
 6. Gmina Gromadka reprezentowana przez Wójta Gminy Gromadka Ryszarda Kawkę,
 7. Gmina Lubań reprezentowana przez Wójta Gminy Lubań Małgorzatę Hercuń-Dąbrowicką,
 8. Miasto i Gmina Nowogrodziec reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowogrodziec Roberta Relicha,
 9. Gmina Osiecznica reprezentowana przez Wójta Gminy Osiecznica Waldemara Nalazka,
 10. Miasto i Gmina Pieńsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk Jana Magdę,
 11. Gmina Platerówka reprezentowana przez Wójta Gminy Platerówka Krzysztofa Halickiego,
 12. Gmina Siekierczyn reprezentowana przez Wójta Gminy Siekierczyn Dariusza Furdykonia,
 13. Gmina Sulików reprezentowana przez Wójta Gminy Sulików Roberta Starzyńskiego,
 14. Gmina Warta Bolesławiecka reprezentowana przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka Mirosława Haniszewskiego,
 15. Gmina i Miasto Węgliniec reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec Mariusza Wieczorka,
 16. Gmina Miejska Zawidów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Zawidów Roberta Łężnego,
 17. Gmina Zgorzelec reprezentowana przez Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja,
 18. Powiat Bolesławiecki reprezentowany przez Starostę Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka i Wicestarostę Bolesławieckiego Mirosława Horzempę,
 19. Powiat Lubański reprezentowany przez Starostę Lubańskiego Walerego Czarneckiego i Wicestarostę Lubańskiego Konrada Rowińskiego,
 20. Powiat Zgorzelecki reprezentowany przez Starostę Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego i Wicestarostę Zgorzeleckiego Mirosława Fiedorowicza.

Gmina Miejska Bolesławiec jest liderem Porozumienia międzygminnego. Jest uprawniona do występowania w imieniu wszystkich gmin i powiatów zawierających Porozumienie w procesie negocjacji, ustanawiania i realizacji planowanego instrumentu ZIT wobec ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz innych podmiotów.

Porozumienie międzygminne zawarto w celu zwiększenia szans i potencjału tych jednostek oraz efektywnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej w okresie programowania na lata 2021-2027, a także mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków unijnych przez gminy i powiaty w ramach planowanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji.

Reklama