Bolesławiecki szpital będzie współpracował z Uniwersytetem Wrocławskim

Szpital powiatowy
fot. istotne.pl Podpisano list intencyjny w sprawie współpracy między Instytutem Studiów Międzynarodowych a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Dalsze działania zostaną podjęte, gdy pandemia złagodnieje.
istotne.pl 183 szpital powiatowy, uwr

Reklama

Jak czytamy na stronie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu:

Pandemia wirusa SARS CoV-2 zmieniła nasz świat i jego funkcjonowanie. Po dwóch latach od jej wybuchu nadal nie jesteśmy w stanie przeanalizować wszystkich skutków na poziomie lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym. Pandemia wpłynęła w oczywisty sposób na podejście do bezpieczeństwa, w tym zdrowotnego, zarządzanie kryzysowe oraz działania instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych.

Władze Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, wychodząc z inicjatywą rozszerzenia współpracy uczelni z otoczeniem zewnętrznym, podpisały list intencyjny z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. List podpisali dyrektor ZOZ w Bolesławcu Kamil Barczyk i dyrektor ISM dr hab. prof. UWr Krzysztof Kociubiński.

Na czym będzie polegać współpraca?

ZOZ: – Rozmowy toczyły się wokół wspólnych inicjatyw o charakterze teoretyczno-popularyzatorskim związanych z bezpieczeństwem lokalnym, a ze względu na położenie ZOZ w Bolesławcu, czyli w bliskości granicy czeskiej i niemieckiej – koncepcji wspólnych projektów transgranicznych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

I dodaje:

Współpraca otwiera także możliwość rozwoju prac badawczo-rozwojowych poświęconych współpracy jednostek ochrony zdrowia i wojska ze społeczeństwem przy zadaniach z zakresu obronności bezpieczeństwa narodowego.

Pierwszym planowanym w ramach współpracy projektem obu instytucji ma być wspólne seminarium. To jednak zorganizowano zostanie, dopiero gdy pandemia złagodnieje.

Władze bolesławieckiej placówki stawiają tym samym na wymianę doświadczeń i podkreślają, że ta kooperacja ma duży potencjał. Może dzięki niej – i w oparciu o doświadczenia ZOZ-u – uda się zredefiniować pojęcie bezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

Reklama