Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy ul. Konradowskiej zakończona

Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy ul. Konradowskiej zakończona
fot. Miasto Bolesławiec Urząd Miasta w Bolesławcu odebrał prace związane z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Konradowskiej. Zadanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi.
istotne.pl 4 kanalizacja, ul. konradowska

Reklama

Zakres inwestycji obejmuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego odbiornika wraz z budową wpustów deszczowych, studni rewizyjnych i urządzenia podczyszczającego. W ramach zadania wykonany został również zbiornik retencyjno – odparowujący z przelewem awaryjnym.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 367 283 zł. Prace sfinansowane w ramach projektu pn. ”Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr RPDS.04.05.01-02-0014/19. Dofinansowanie w wysokości 84,99%.

Reklama