Gdańska: budowa kanalizacji zakończona

Ludzie
fot. UM Bolesławiec Zakończyły się prace przy rozbudowie kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu.
istotne.pl 183 kanalizacja, ul. gdańska

Reklama

5 sierpnia 2022 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”.

Magistraccy urzędnicy:

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Bóbr. Długość głównej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 342 m. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje również przebudowę wylotu do rzeki Bóbr, odtworzenie i remont nawierzchni jezdni i chodników. Wykonawcą prac jest firma Sigma Projekty-Instalacje z Bolesławca. Całkowita kwota realizacji zadania wynosi 962 202 zł.

I dodają:

W Bolesławcu wydano do tej pory ponad 5 600 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Prezydent Bolesławca Piotr Roman podkreśla, że w ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w różnych częściach miasta zrealizowano już szereg inwestycji, które mają na celu modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, m.in. budowę kanalizacji deszczowej na ul. Zabobrze, ul. Kamiennej, ul. Bazaltowej oraz budowę zbiornika retencyjno – chłonnego dla odwodnienia tych ulic.

W ubiegłym roku zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy ul. Konradowskiej. Największą tego typu inwestycją jest bolesławiecki zbiornik retencyjny „Leśny Potok” przy ul. Jeleniogórskiej. Dzięki rewitalizacji zbiornika wodnego został odtworzony obiekt małej retencji, który porządkuje sytuację hydrologiczną i przeciwpowodziową w prawobrzeżnej części miasta.

Najbliższe plany? Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na osiedlu Przylesie.

Reklama