Gmina Gromadka: sieć kanalizacyjna w Krzyżowej po trzecim odbiorze częściowym

Gmina Gromadka: sieć kanalizacyjna w Krzyżowej po trzecim odbiorze częściowym
fot. Waldemar Zima Wartość całego zadania wynosi 7 934 628,98 zł.
istotne.pl 183 krzyżowa, kanalizacja, gmina gromadka

Gmina Gromadka 15 lipca 2021 r. zrealizowała trzeci odbiór częściowy zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w Krzyżowej wykonywanej w ramach inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła–Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce – etap II. Odebrane zostały roboty budowlane o wartości 1 717 447,84 zł, natomiast wartość całego zadania wynosi 7 934 628,98 zł.

W zakresie rzeczowym odebranych robót były:

  • budowa rurociągów kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej,
  • modernizacja technologii na stacji uzdatniania wody w Krzyżowej,
  • odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych i gminnych zajętych pod inwestycję.

Wykonawcą zadania dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 jest firma Kanwod Wiesław Tarczyński.

TablicaTablicafot. Gmina Gromadka

tekst zlecony