Rozbudują kanalizację odwadniającą tereny przy Gdańskiej w Bolesławcu

Ul. Gdańska (były POM)
fot. UM Bolesławiec Urząd Miasta w Bolesławcu przekazał teren budowy w celu rozbudowy kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”.
istotne.pl 183 kanalizacja, ul. gdańska, um bolesławiec

Reklama

Inwestycja polega na wykonaniu nowej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Bóbr. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę kanalizacji deszczowej o długości 370,04 m,
  • przebudowę istniejącego wylotu do rzeki Bóbr,
  • odtworzenie i remont nawierzchni jezdni i chodników.

Inwestycja ma być gotowa 20 lipca. Wykonawcą zadania jest firma Sigma Projekty-Instalacje z Bolesławca. Koszt: 904 050 zł.

Prace finansowane są w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (Dofinansowanie w wysokości 84,99%).

Reklama