Maria De Mattias jest patronką Bolesławca

Maria De Mattias jest patronką Bolesławca
fot. Gerard Augustyn Rada Miasta ustanowiła św. Marię De Mattias patronką Bolesławca. Przeciw uchwale głosowali jedynie rajcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
istotne.pl maria de mattias, zakon, samorząd

Święta Maria De Mattias, założycielka Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, urodziła się w 1805 r. we Włoszech. Zgodnie ze zwyczajem epoki nie uczęszczała do żadnej szkoły. Jej pierwszym nauczycielem był ojciec Giovanni, który zaszczepił w niej miłość do Boga i szacunek do ludzi. W latach 1810-1825 w okolicach jej rodzinnej miejscowości toczyły się walki bratobójcze. Wydarzenia te wywarły ogromny wpływ na życie Marii.

Patronka Bolesławca była żarliwą mistyczką, bardzo zaangażowaną w propagowanie swych idei. Otworzyła nowe drogi przed kobietami w Kościele i w życiu społecznym. Była odważna. Szła pod prąd. Otwierała szkoły niepubliczne dla dziewcząt w czasach, kiedy kobiety nie miały możliwości zdobywania wiedzy poprzez edukację. Na katechezach uczyła, jak żyć po chrześcijańsku. Niejednokrotnie jej nauczaniu z ukrycia przysłuchiwali się mężczyźni, do których, zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, nie mogła przemawiać.

Historia Marii De Matiias i założonego przez nią Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa nierozerwalnie wiąże się z Bolesławcem. Swoją misję siostry rozpoczęły tu w 1946 r. Przybyły wraz z reemigrantami i repatriantami. Ziemia bolesławiecka w okresie powojennym stanowiła swoisty tygiel kulturowo-etniczny, a głoszona przez patronkę naszego miasta idea jedności między ludźmi zespalała lokalną społeczność.

fot. UM

Władze miasta mają nadzieję, że patronka będzie wypraszać potrzebne łaski dla mieszkańców Bolesławca, a działalność sióstr ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa przyczyni się do rozwoju duchowego społeczności naszego miasta i uwrażliwi ją na los drugiego człowieka.

„To jest piękna postać” mówi Krzysztof Pieszko z Ziemi Bolesławieckiej. Zdaniem rajcy Włoszka, angażując się w walkę o prawa kobiet, wyprzedziła swoją epokę. „I w tamtych, i w tych czasach trudno byłoby znaleźć osoby, które tak poświęcały się dla innych” dodaje radny.

Przeciw uznaniu Marii de Mattias za patronkę naszego miasta głosowało jedynie dwóch radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. „Ja nie jestem przeciwko świętości” tłumaczy Stanisław Andrusieczko. „Ale to nie jest Polka. Maria De Mattias absolutnie nie jest związana z Bolesławcem” dodaje rajca. Józef Burniak odmówił komentarza.

Uroczyste ogłoszenie ustanowienia św. Marii De Mattias patronką Bolesławca odbędzie się 18 maja o 12:00 na rynku.

(informacja UM/GA)