Wiemy, który samorząd jest najbogatszy. I to niemal dwukrotnie zamożniejszy od gminy, która zajęła drugie miejsce

Pieniądze 200 zł
fot. Krzysztof Gwizdała Periodyk „Wspólnota” opublikował ranking „Najbogatsze samorządy w 2022 r.”.
istotne.pl 183 ranking, samorząd

Reklama

Twórcy rankingu:

Metoda obliczenia wskaźnika rankingowego jest identyczna jak w poprzednich latach. Pominięte zostały dochody z dotacji celowych. Wpływ wielkiej, jednorazowej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności.

Trzeba tutaj dodać ważne zastrzeżenie. System finansowania samorządów jest coraz bardziej rozchwiany, niestabilny i przez to trudny do interpretacji. Na przykład dotacje otrzymywane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przynajmniej częściowo były księgowane jako dochody własne, co zniekształca w pewnym stopniu obraz.

Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie efekty podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków.

Jak wypadły nasze samorządy?

Uszeregowaliśmy je wg zamożności per capita w złotówkach w ubiegłym roku.

Samorząd Kategoria Miejsce w rankingu w 2021 r. Miejsce w rankingu w 2022 r. Zamożność per capita w złotówkach
Gromadka gminy wiejskie 38 6 10375,80
Osiecznica gminy wiejskie 288 169 5334,37
Bolesławiec miasta powiatowe 41 47 4623,54
Nowogrodziec miasteczka 320 277 4393,90
Warta Bolesławiecka gminy wiejskie 819 1166 4161,54
Bolesławiec gminy wiejskie 437 1223 4102,64
Powiat Bolesławiecki powiaty 238 247 960,71

Reklama