Przedstawiciele samorządów spotkali się w Bolesławcu i podpisali list intencyjny

Piotr Roman i Monika Rutyna
fot. istotne.pl 27 czerwca w bolesławieckiej Sali Rajców nastąpiło podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie przygotowania projektu pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”.
istotne.pl 4 list, samorząd

Reklama

Celem realizacji projektu jest zapewnienie obywatelom skutecznych narzędzi dostępu do informacji udostępnianych przez sektor publiczny, zapewnienie możliwości komunikowania się z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej. Partnerem wiodącym jest Gmina Miejska Bolesławiec.

List intencyjny podpisali przedstawiciele 10 samorządów. Sygnatariuszami porozumienia są:

  • Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec,
  • Wojciech Dobrołowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
  • Andrzej Dutkowski – Wójt Gminy Bolesławiec,
  • Ryszard Kawka –Wójt Gminy Gromadka,
  • Mariola Szczęsna – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
  • Robert Relich – Burmistrz Gminy Nowogrodziec,
  • Waldemar Nalazek – Wójt Gminy Osiecznica,
  • Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
  • Mirosław Haniszewski – Wójt Gminy Warta Bolesławiecka,
  • Robert Łężny – Burmistrz Miasta Zawidów.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi środków z Funduszy Strukturalnych, w szczególności środków pozyskiwanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, sygnatariusze listu przystępują do wspólnego opracowania projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II ETAP” dla jednostek samorządowych uczestniczących w projekcie.

Realizacja projektu dotyczy: tworzenia i modernizacji systemów informacji; rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie informacji przestrzennej; działań wzmacniających bezpieczeństwo świadczenia e-usług lub systemów informatycznych; digitalizacji danych (w tym ich standaryzacji i strukturyzacji); wydatków na infrastrukturę (rozumianą jako adaptację pomieszczeń na potrzeby serwerowni, sprzęt informatyczny), wykorzystywaną na potrzeby cyfryzacji usług publicznych.

Zakres projektu obejmuje: rozbudowę Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z digitalizacją wymaganych zasobów; budowę portalu obsługi mieszkańca składającego się z części tematycznych, e-usług oraz geoportalu; budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji przestrzennej; zakup ortofotomapy dla obszaru gmin wraz z opracowaniami towarzyszącymi; modernizację budynków niezbędnych do osiągnięcia celów projektu.

Reklama