Biblioteka szkolna ZSOiZ gościła Grażynę Hanaf

Biblioteka szkolna ZSOiZ gościła Grażynę Hanaf
fot. Biblioteka szkolna ZSIiZ Autorce Joachima nie można odmówić kreatywności i pomysłowości w tworzeniu bohaterów. Każdy z nich jest inny, nietypowy, czasem odnosi się wrażenie, iż zostali wyrwani z otaczającej nas rzeczywistości.
istotne.pl grażyna hanaf

Spotkanie zorganizowały: Aneta AntczakSylwia Czernatowicz i Paweł Domzalski. W spotkaniu z pisarką wzięła udział klasa pierwsza technikum hotelarskiego. Grażyna Hanaf opowiadała młodzieży jak powstała powieść, o tym co ją inspirowało przy jej pisaniu. Przeprowadziła również dyskusję o tolerancji, wyrażaniu emocji, a także o akceptacji samego siebie. Na koniec młodzież podziękowała pisarce za ciekawą prelekcję i dyskusję.

Grażyna Hanaf urodziła się w Bolesławcu, ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje jako dziennikarka i pilotka wycieczek zagranicznych. Jest autorką przewodnika po Maroku i Prowansji (ExpressMap), powieści: JoachimJoachim Zemsta oraz bajek terapeutycznych dla dzieci: GarbuskaDziewczynka-skrzynka. W 2017 roku wydawnictwo istotne.pl wyda jej kolejną bajkę Zaginieni rodzice.

Biblioteka ZSOiZ z certyfikatem

Dzięki staraniom nauczycieli–bibliotekarzy Sylwii Czernatowicz, Anety Antczak i Pawła Domzalskiego biblioteka została uhonorowana certyfikatem Szkoły Dbającej o Czytelnictwo. Potwierdza on między innymi to, że biblioteka jest przyjaźnie nastawiona wobec każdego czytelnika, a jej priorytetem jest zaszczepienie w uczniach pasji do czytania.

Certyfikat jest efektem licznych działań podjętych w 2016 roku przez Szkolną Bibliotekę oraz realizacji przyjętych założeń. Wszystkie przewidziane działania biblioteki podporządkowane były następującym celom ogólnym:

  • wzrost zainteresowania uczniów i nauczycieli zbiorami biblioteki szkolnej
  • upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych
  • zaangażowanie uczniów i rodziców w akcje czytelnicze
  • wspomaganie nauczycieli w ich pracy wychowawczej i opiekuńczej
  • wyrabianie nawyku czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach biblioteki
  • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego, regionalnego

Dla realizacji tych celów stwarzamy i wykorzystujemy wszelkie sytuacje: jednostki lekcyjne, projekty szkolne, wycieczki do kina i do teatru, zajęcia pozalekcyjne, wspomaganie rozwoju, rozwijanie talentów i pasji, liczne konkursy czytelnicze, konkursy literackie, fotograficzne. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Dotychczasowe doświadczenia przekonują nas, iż w osiąganiu przyjętych zamierzeń pomagają nam Rada Rodziców oraz instytucje i agendy działające w naszym otoczeniu: Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Teatr Stary, Muzeum Ceramiki, księgarnie bolesławieckie, a także struktury ze Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wspierające naszą Bibliotekę Szkolną, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni.

Certyfikat Biblioteki Szkolnej ZSOiZCertyfikat Biblioteki Szkolnej ZSOiZfot. ZSOiZ