Przyjmowane są wnioski o stypendia szkolne

Przyjmowane są wnioski o stypendia szkolne
fot. B.org Do końca stycznia przyjmowane są wnioski od osób ubiegających się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Może je otrzymać uczeń lub słuchacz, którego dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 316 zł netto.
istotne.pl edukacja, stypendium

Stypendium przeznacza się na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza zajęciami programowymi w szkole lub zajęcia realizowane poza szkołą lub pokrycie wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników.

Przyznanie stypendium uzależnione jest od przekazania środków finansowych na ten cel z budżetu państwa.

Wnioski o stypendium szkolne, z potwierdzonymi dochodami na jednego członka rodziny, można składać do Prezydenta Miasta Bolesławiec w Urzędzie Miasta w Ratuszu lub w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Piłsudskiego (biurowiec).

Bliższych informacji udziela również zastępca naczelnika Wydziału Społecznego UM Bolesławiec Stanisław Wyganowski, tel. 645 65 51.