materiał promocyjny

Powstanie Centrum usług opiekuńczych w Bolesławcu. Znamy szczegóły. Będą też ważne projekty edukacyjne

Dawna KPP
fot. istotne.pl „Bardzo się cieszę, że ta działalność będzie prowadzona również w naszym szpitalu, bo to jest bardzo ważne dla wszystkich naszych mieszkańców” – podkreśla Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.
istotne.pl 183 zdrowie, edukacja, tomasz gabrysiak, powiat bolesławiecki

Reklama

W trakcie lutowego spotkania członków Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego zapadły ważne decyzje dotyczące m.in. mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Podjęto bowiem uchwałę ws. listy projektów strategicznych instrumentu terytorialnego ZIT ZOF do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021–2027.

W dokumencie zawarto trzy projekty Powiatu Bolesławieckiego. Dofinansowanie pozyskane na ten cel przez powiatowy samorząd to 13 781 960 zł.

Co bardzo ważne, w Bolesławcu powstanie Centrum usług opiekuńczych, które mieścić się będzie w dawnej siedzibie Komendy Powiatowej Policji (ul. Zygmunta Augusta). – Nowy blok operacyjny, wyremontowane oddziały, nowe karetki, nowy sprzęt diagnostyczny, rezonanse, tomografy – to jest to, co udało się w naszym powiatowym szpitalu w tej kadencji. Ale teraz pozyskaliśmy pieniądze, ponad 5 mln zł, które przeznaczone będą na budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego, czyli tej części działalności szpitala, która poświęcona będzie osobom wymagającym całodobowej opieki lekarskiej – podkreśla Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.

Polskie społeczeństwo się starzeje. Dlatego też tak ważne jest, aby – z myślą między innymi o seniorkach i seniorach z powiatu bolesławieckiego – zapewnić mieszkańcom powiatu takie właśnie miejsce. Miejsce, które osobom niewymagającym hospitalizacji gwarantować będzie nie tylko właściwe leczenie, lecz także odpowiednią pielęgnację i rehabilitację.

Bardzo się cieszę, że ta działalność będzie prowadzona również w naszym szpitalu, bo to jest bardzo ważne dla wszystkich naszych mieszkańców – dodaje Starosta Tomasz Gabrysiak.

Zadanie realizować będzie Szpital św. Łukasza w Bolesławcu. Wartość inwestycji to prawie 7,6 miliona złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: ponad 5,3 mln zł.

Powiat: wysoka jakość edukacji

Kolejnym z dofinansowanych zadań jest projekt edukacyjny, którego celem jest podniesienie jakości i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej zawodowych szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bolesławieckiego.

Wysoki poziom nauczania zawsze był najważniejszy i dla Powiatu Bolesławieckiego, i dla mnie osobiście. Pozyskaliśmy kolejną dużą dotację: ponad 4 mln zł, które przeznaczone będą na dokształcanie nauczycieli, ale też – co równie ważne – na podniesienie poziomu nauczania poprzez dodatkowe lekcje z przedmiotów kluczowych dla uczniów naszych szkół średnich – mówi Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.

Rzeczywistość zmienia się na naszych oczach, technologia rozwija coraz szybciej. Dlatego też Powiat Bolesławiecki, dostrzegając konieczność uaktualniania wiedzy, a także dostosowywania nauczania do dynamicznie ewoluującego rynku pracy, będzie realizował kolejny ważny projekt edukacyjny. Cel? Podniesienie jakości i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej zawodowych szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bolesławieckiego.

W projekcie wezmą udział wszystkie powiatowe szkoły prowadzące kształcenie zawodowe:

  • Zespół Szkół Elektronicznych,
  • Zespół Szkół Mechanicznych,
  • Zespół Szkół Budowlanych,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,
  • Zespół Szkół Handlowych i Usługowych.

Założenie jest takie, że w dodatkowych zajęciach weźmie udział połowa uczniów każdej z wyżej wymienionych placówek, łącznie: ponad 1,5 tys. osób.

Będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, kursy kwalifikacyjne zakończone uzyskaniem certyfikatu, a także programy doradztwa edukacyjno-zawodowego (zajęcia grupowe i indywidualne). Nie zapomniano też o nauczycielach – dla kadry pedagogicznej zaplanowane jest doskonalenie z zakresu kształcenia zawodowego.

To jest kolejny projekt tego typu, który realizowany będzie w naszym powiecie. Myślę, że wydatnie podniesie poziom kształcenia, ale przede wszystkim zwiększy szanse absolwentów powiatowych szkół na rynku pracy – dodaje Starosta Tomasz Gabrysiak.

Wartość projektu to ponad 6,2 miliona złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: prawie 4,4 mln zł.

Edukacja w jeszcze lepszych warunkach

Nie można też nie wspomnieć o kolejnej ważnej inwestycji – gruntownej termomodernizacji bolesławieckiej „Handlówki”.

W ostatnich pięciu latach udało nam się odnowić nasze powiatowe szkoły: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Budowlanych – wylicza Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. – Teraz kolej na Zespół Szkół Handlowych i Usługowych.

Bolesławiecką „Handlówkę” czeka gruntowna termomodernizacja, i to zarówno budynku szkoły, jak i sali gimnastycznej. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.:

  • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji,
  • ocieplenie dachu,
  • docieplenie podłogi sali gimnastycznej,
  • wymiana drzwi zewnętrznych i okien w budynkach na nowe.

Mało tego, w obu wspomnianych budynkach zmodernizowana zostanie instalacja c.o. Co warto podkreślić, wymienione zostanie też źródło ciepła – poprzez zastosowanie hybrydowego układu: gruntowej pompy ciepła i kotła gazowego. Ponadto zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. Wszystko to sprawi, że ogrzewanie budynków ZSHiU będzie zarówno tańsze, jak i bardziej ekologiczne.

Rozpoczynamy działania zmierzające do podpisania umowy dotacyjnej i – docelowo – do przeprowadzenia tego ważnego projektu – informuje Starosta Tomasz Gabrysiak. Szacowana wartość zadania to 6 milionów złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 4,2 mln zł.

Reklama