materiał promocyjny

„Odkryjmy to!”. Bezpłatne warsztaty pedagogiczne z Centrum Nauki Kopernik w Bolesławcu

Centrum Wiedzy
fot. UM Bolesławiec Już w sobotę, 13 kwietnia w Bolesławcu odbędą się bezpłatne warsztaty pedagogiczne dla dorosłych „Odkryjmy to!”.
istotne.pl 183 warsztaty, edukacja, um bolesławiec, centrum wiedzy

Reklama

Warsztaty te to jeden z komponentów wspólnej inicjatywy Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwa Nauki pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W bolesławieckiej Strefie Odkrywania Wyobraźni Aktywności (Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy) przez jeden dzień odbywać się będą bezpłatne warsztaty z towarzyszenia dzieciom w eksperymentowaniu. W warsztatach udział weźmie ponad 40 osób. Po zakończeniu zajęć placówka otrzyma zestawy do eksperymentowania z dziećmi w domu do rozdysponowania wśród uczestników.

W trakcie warsztatów rodzice, opiekunowie, edukatorzy pod okiem specjalistów z Centrum Nauki Kopernik będą pogłębiać swoją wiedzę na temat mądrego towarzyszenia dzieciom podczas eksperymentowania. Poznają pozytywne aspekty nauki poprzez zabawę. Dowiedzą się, jak rozbudzić ciekawość swoich dzieci. Wspólnie z prowadzącymi przyjrzą się doświadczeniom naukowym widzianym z perspektywy dziecka oraz związanym z nimi wyzwaniom poznawczym. Nie zabraknie także ćwiczeń z pozytywnego dowartościowywania i budowania poczucia własnej wartości u dziecka w wyważony sposób.

Zestaw „Odkryjmy to!” do samodzielnego eksperymentowania zawiera nie tylko propozycje eksperymentów, ale również część materiałów potrzebnych do ich wykonania oraz wskazówki pedagogiczne ułatwiające rodzicom, opiekunom, edukatorom konstruktywne towarzyszenie dzieciom podczas ich prób odkrywania świata.

Warsztaty „Odkryjmy to!” to kontynuacja projektu „Nauka dla Ciebie w domu” z ostatnich trzech lat. W tegorocznej edycji nasze warsztaty zawitają do 20 miejscowości i weźmie w nich udział około 600 osób.

Program „Nauka dla Ciebie”, którego częścią są warsztaty „Odkryjmy to!”, ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, propagowanie kultury innowacyjności i stymulowanie rozwoju poprzez promowanie aktywizujących i angażujących metod nauczania (samodzielnego eksperymentowania i odkrywania nauki w życiu codziennym). Działania programowe obejmują także popularyzację nauki w miejscach o utrudnionym dostępie do centrów nauki oraz integrację lokalnych środowisk edukacyjnych ze środowiskami akademickimi. Program „Nauka dla Ciebie” to różnorodne aktywności, stworzone z myślą o uczniach, nauczycielach, edukatorach i rodzicach.

Reklama