Uwaga! Ptasia grypa wciąż groźna

Uwaga! Ptasia grypa wciąż groźna
fot. CDC/ Dr. Erskine Palmer Zakazuje się m.in. pojenia drobiu ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.
istotne.pl weterynarz, ptasia grypa

Powiatowa lekarz weterynarii Joanna Ligór-Tkacz informuje, że zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa z 5 kwietnia nakazuje się:

  • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami
  • karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków
  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych
  • przechowywanie paszy dla drobiu w sposób uniemożliwiający jej zanieczyszczenie odchodami dzikich ptaków
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich.

Zakazuje się natomiast:

  • pojenia drobiu ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki
  • wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub ptaków łownych.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii – od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00–15:00, a także pod nrem telefonu: 75 730 10 86.