Zagłada drobiu w trzech wsiach sąsiedniego powiatu

Zagłada drobiu w trzech wsiach sąsiedniego powiatu
fot. freeimages.com (Matthias Lutsch) W Brochocinie w gminie Zagrodno oraz w Podolanach i Kwiatowie w gminie wiejskiej Złotoryi wszystkie ptaki trzeba będzie wybić ze względu ma ptasią grypę, która została wykryta po sąsiedzku, w Strupicach – informuje serwis zlotoryjska.pl.
istotne.pl ptasia grypa

W sobotę 18 stycznia, w godzinach wieczornych, na terenie sołectwa Strupice (gmina Chojnów) potwierdzone zostało ognisko ptasiej grypy. Zamontowano tam maty dezynfekcyjne.

Jak podał serwis e-legnickie.pl:

Ww. czynności zostały wykonane w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Legnicy w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się wirusa. W Starostwie Powiatowym rozpoczął działanie sztab kryzysowy, którym kieruje osobiście starosta legnicki Adam BABUŚKA.

Strupice leżą zaledwie 2 km od granic powiatu złotoryjskiego, dlatego też tamtejsze władze podjęły decyzję o „bezwzględnej eutanazji” drobiu z gospodarstw w Brochocinie, Podolanach i w kolonii Kwiatów. Szczegóły na stronie Gazety Złotoryjskiej.

Przypomnijmy. Na początku stycznia opublikowaliśmy na naszych łamach komunikat Joanny Ligór-Tkacz, powiatowej lekarz weterynarii:

W związku z pojawieniem się na terenach województwa lubelskiego oraz wielkopolskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu przypomina wszystkim osobom utrzymującym drób że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2368) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków: osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązane są do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. [...]

Obowiązek zgłaszania dotyczy wszystkich osób utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15, lub telefonicznie pod numerem tel. 75 730 10 86.

 • Kto, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przetrzymuje zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
 • Kto nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstw przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
 • Kto nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Co jest najistotniejsze?

Karmienie i pojenie ptaków w pomieszczeniu zamkniętym. Nie trzeba zamykać ptaków wewnątrz budynków, mogą sobie chodzić na zewnątrz, byleby były karmione w pomieszczeniu zamkniętym.

Co ważne, wspomniane ptactwo absolutnie nie może korzystać z oczek wodnych, stawów, rzek, strumyczków, bo tam może być wirus. Nie wolno ptaków poić wodą spoza gospodarstwa.

Czym jest ptasia grypa?

Grypa ptaków (AI – Avian influenza), d. pomór drobiu (FP – Fowl plaque), należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%.

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

 • kałem
 • wydzieliną z oczu
 • wydzieliną z dróg oddechowych
 • wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków – zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany:

 • kury i indyki – duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby
 • kaczki i gęsi – wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu
 • perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy – wrażliwość podobna jak u kur i indyków
 • strusie – u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki
 • ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające – wirusy AI izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.