Proboszcz złożył sprzeciw od wyroku. Sąd ukarał go za bicie dzwonami

Kościół Chrystusa Króla
fot. istotne.pl Przed sądem od nowa będzie toczyć się sprawa proboszcza z bolesławieckiej parafii przy ul. Jana Pawła II. Ksiądz został oskarżony o to, że używał dzwonów w porach, gdy nie było żadnej mszy.
istotne.pl 1 kościół, ul. jana pawła ii, dzwon, parafia chrystusa króla

Wyrok nakazowy zapadł 4 listopada 2022. Proboszcz został uznany za winnego tego, że codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 12:00 w okresie od 17 stycznia do 12 kwietnia 2022 roku w Bolesławcu przy ul. Jana Pawła II, w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla, używał instalacji w postaci dzwonów parafialnych poza uroczystościami związanymi z kultem religijnym. Według oceny sądu są to wykroczenia z art. 343 ust. 1 w zw. z art. 156 ust. 1 Ustawy prawo ochrony środowiska.

Sąd wymierzył proboszczowi karę nagany i obciążył go zryczałtowanymi wydatkami postępowania w wysokości 70 zł.

– Od wyroku tego w dniu 15 listopada pełnomocnik obwinionego wniósł sprzeciw, co oznacza, że wyrok nakazowy utracił moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych – informuje Joanna Moroz-Korycka, prezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.

Dzwony były za głośne i hałasowały. Parafia się odwołuje

Postępowanie przed bolesławieckim sądem to jeden z wątków sprawy dzwonów przy ulicy Jana Pawła II w Bolesławcu. Drugi dotyczy tego, że są one po prostu za głośne i hałasują. Informowaliśmy o tym w materiale pt. Dzwony przy kościele na Jana Pawła są za głośne. Jest ekspertyza, jest i decyzja starosty.

Z ekspertyzy wyszło, że dzwony są za głośnie i niedopuszczalne jest używanie ich nawet w porach, gdy w kościele ma być odprawiona msza. Starosta wydał decyzję, od której parafia się odwołała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Tam postępowanie wciąż jest w toku.

Co to jest wyrok nakazowy?

To uproszczone postępowanie bez rozprawy. Wyrok taki sąd może wydać na posiedzeniu bez udziału stron (nie przesłuchuje się wówczas świadków ani oskarżonego). Sędzia opiera się na dowodach zgromadzonych w postępowaniu. Sędzia wyrok nakazowy może wydać tylko w sprawach, w których prowadzone było dochodzenie. Nie można go wydać w poważniejszych sprawach, gdy groźba kary jest wysoka. Sąd wydaje wyrok tylko wtedy, gdy okoliczności czynu i wina nie budzą wątpliwości. Gdy oskarżony zgadza się z wyrokiem, nie musi nic robić, wtedy wyrok staje się prawomocny. Jeśli jednak się nie zgadza, zgłasza sprzeciw. Wtedy wyrok się anuluje i sąd przeprowadza standardową rozprawę. Może wówczas zapaść zarówno wyrok łagodniejszy, jak i surowszy.

Więcej o wyroku nakazowym możesz przeczytać na stronie: kingakaminska.pl/blog/wyrok-nakazowy/