Dzwony przy kościele na Jana Pawła są za głośne. Jest ekspertyza, jest i decyzja starosty

Dzwony przy kościele przy ul. Jana Pawła II
fot. istotne.pl Zgodnie z decyzją parafia musi ściszyć dzwony. W praktyce oznacza to ich wyłączenie lub postawienie ekranu dźwiękochłonnego. Przed sądem rejonowym w Bolesławcu dodatkowo będzie toczyć się sprawa o dzwonienie w porach, gdy nie było żadnej mszy.
istotne.pl 1 kościół, ul. jana pawła ii, dzwon, parafia chrystusa króla

Reklama

Dzwony przy ulicy Jana Pawła w Bolesławcu są usytuowane w środku osiedla na niewysokiej dzwonnicy, parę metrów nad ziemią. Dzwoniły trzy, czasem cztery razy dziennie (o 6:30, 12:00, 17:30). Zdarzały się też pojedyncze uderzenia w środku nocy. Zgodnie z przepisami dzwony mogą dzwonić jedynie przed „imprezami związanymi z kultem religijnym” (taki jest zapis w ustawie). O godzinie 12:00 nie ma żadnego nabożeństwa, a mimo to dzwony były uruchamiane.

Ponad rok trwała procedura z ustaleniem, czy dzwony przy kościele nie są za głośne. Najpierw badania miała wykonać jeleniogórska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Placówka ta przewlekała jednak sprawę, aż zmieniły się przepisy i badaniem poziomu hałasu musiał zająć się starosta. Bolesławieccy urzędnicy, jak tylko otrzymali sprawę, umorzyli ją. Powołali się między innymi na zapisy w konstytucji o wolności sumienia i religii.

Zawiadamiający o hałasie odwołał się od decyzji bolesławieckich urzędników i skierował sprawę do specjalnego sądu dla samorządów, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sąd przyznał rację zawiadamiającemu i nakazał staroście zajęcie się sprawą oraz dokonanie pomiarów. Badanie dźwięku dzwonów wykonano w końcówce czerwca tego roku. Zrobiła to akredytowana firma profesjonalnym sprzętem. Okazało się, że normy hałasu kilkadziesiąt metrów od dzwonnicy a kilkadziesiąt metrów od budynku mieszkalnego są przekroczone aż o 10,9 dB (zmierzona wartość wyniosła 65,9 dB, dopuszczalna to 55 dB). Dla przykładu podajmy, że odkurzacz pracuje z głośnością 60 dB, a we wnętrzu głośnej restauracji jest 70 dB.

Starosta wydał decyzję, w której określił dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez dzwony na poziomie 55 dB. Parafia Chrtystusa Króla w Bolesławcu musi więc ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko, jakie powodują dzwony, poprzez zastosowanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu. W praktyce oznacza to wyłączenie dzwonów lub postawienie ekranów dźwiękochłonnych. Parafia musi też wykonać pomiary emisji hałasu, podczas pracy dzwonów, do dnia 30 czerwca 2023 i przedłożyć je Staroście Bolesławieckiemu oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Odrębna sprawa to używanie dzwonów o godzinie 12:00 w ciągu tygodnia, gdy nie było mszy. Tu toczy się odrębne postępowanie. Sprawa została skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie proboszcza parafii, gdyż prawo nie zezwala na używanie dzwonów w sytuacji, gdy nie ma mszy.

Dodajmy na koniec, że zawiadamiający rok temu najpierw pisał do parafii list w sprawie uciążliwości dzwonów. W liście była propozycja kompromisu (np. skrócenia czasu bicia dzwonów lub używania tylko jednego dzwonu). Niestety, list pozostał bez odpowiedzi. Została więc jedynie droga prawna, po roku zakończona decyzją starosty i sprawą w sądzie. Dziś dzwony już nie biją, zostały wyłączone.

Reklama