Zablokowali nielegalny transport odpadów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Inspektorzy WIOŚ i ciężarówka
fot. WIOŚ Wrocław Ustalono, że odbiorca odpadów w Polsce nie posiada wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zatem nie jest w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi.
istotne.pl 183 śmieci, wioś wrocław

Reklama

Inspektorzy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym ujawnili nielegalny transport odpadów. Chodzi o 23 zestawów nadwozi pojazdów. WIOŚ:

Zestawy transportowane były ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do firmy zajmującej się sprzedażą części zamiennych do pojazdów, zlokalizowanej na terenie Dolnego Śląska.

Przewożono odcięte fragmenty pojazdów obejmujące przody ich nadwozi. Inspektorat wyjaśnia: – Odcięte fragmenty pojazdów, jako całość, nie stanowią części zamiennych do pojazdów i należy je traktować jako odpady. Aby móc ponownie wykorzystać części składające się na te fragmenty, konieczny jest ich odzysk poprzez demontaż.

I zaznacza:

Transport odpadów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski podlega procedurze uprzedniego zgłoszenia i zgody. W toku czynności ustalono, że fragmenty pojazdów transportowane były jako towary, a nie nie jako odpady, w związku z czym procedura uprzedniego powiadomienia odpowiednich organów i uzyskania ich zgody na ww. transport nie została dopełniona. Ponadto ustalono, że odbiorca odpadów w Polsce nie posiada wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zatem nie jest w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi.

Oraz dodaje:

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów przemieszczanie odpadów bez jego zgłoszenia właściwym organom lub bez ich zgody oraz transport odpadów do odbiorcy, który nie jest w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi, jest nielegalnym przemieszczaniem odpadów.

Reklama