Kowalski szefem Rady, Fredyk i Skóra wiceprzewodniczącymi

Kowalski szefem Rady, Fredyk i Skóra wiceprzewodniczącymi
fot. UM Bolesławiec 1 grudnia 2014 r. w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Bolesławiec siódmej kadencji.
istotne.pl piotr roman, samorząd, jarosław kowalski, sesja rm

W czasie pierwszej sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 nastąpiła ceremonia zaprzysiężenia radnych. W tym dniu ślubowanie złożyli nowo wybrani radni: Zdzisław Abramowicz, Bogdan Biernat, Adam Biesiadecki, Leszek Chudzik, Ariel Fecyk, Dariusz Filistyński, Renata Fredyk, Eugeniusz Jabłoński, Jan Jasiukiewicz, Łukasz Jaźwiec, Piotr Klasa, Eugeniusz Kowalski, Jarosław Kowalski, Arkadiusz Krzemiński, Łukasz Molak, Dariusz Mucha, Alojzy Skóra, Mirosław Sołtyszewski, Stanisław Wiącek. Andrzej Żuk był nieobecny, złoży ślubowanie na następnej sesji.

W głosowaniu tajnym Rada wybrała przewodniczącego i dwóch zastępców. Przewodniczącym Rady Miasta Bolesławiec został Jarosław Kowalski, a jego zastępcami są Alojzy Skóra i Renata Fredyk.

1 grudnia 2014 r. Piotr Roman objął obowiązki prezydenta Bolesławca. Objęcie obowiązków nastąpiło z chwilą złożenia wobec rady ślubowania o następującej treści: „Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. Ślubowanie można obejrzeć na stronie magistratu.

UM Bolesławiec/ii