Temat przed Wielkanocą: Szkoła to nie miejsce kultu

Temat przed Wielkanocą: Szkoła to nie miejsce kultu
fot. Krzysztof Gwizdała Czy macie odczucie, że publiczne szkoły zamieniły się w parakościoły katolickie dla dzieci i młodzieży? Obejrzyjcie spot i zagłosujcie w sondzie.
istotne.pl edukacja, kościół

Spot jest częścią projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Czy zgadzasz się na obecność Kościoła w życiu i ceremoniale szkół publicznych?
Nie
54.12 % głosów: 92
Tak
45.29 % głosów: 77
Nie mam zdania
0.59 % głosów: 1

Motywacją dla realizacji projektu były wnioski z zakończonych w 2014 roku badań Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa, dotyczące występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach, opublikowane w raporcie „Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją”. Wykazały one, że władze oświatowe i dyrektorzy szkół:

  • nie podejmują czynności mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd
  • w wielu przypadkach nie widzą potrzeby lub możliwości zapewnienia warunków do nauczania innej religii niż rzymskokatolicka czy zorganizowania lekcji etyki
  • wskazują na brak regulacji prawnych dotyczących: statusu katechetów w szkole, ich uczestnictwa w zespołach przedmiotowych i wpływanie na treści programowe przedmiotów obowiązkowych oraz organizowania na terenie szkoły przez katechetów lub przez władze szkoły w kościele zajęć obowiązkowych o charakterze religijnym dla wszystkich uczniów takich jak: msza św. powiązana z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem pierwszoklasistów; pielgrzymek do miejsc świętych; misteriów męki.