Składanie deklaracji „śmieciowych” możliwe również w kwietniu

Składanie deklaracji „śmieciowych” możliwe również w kwietniu
fot. Krzysztof Gwizdała Ze względu na okres świąteczny deklaracje można będzie składać jeszcze w przyszłym miesiącu.
istotne.pl urząd miasta, śmieci, deklaracja

Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że ze względu na okres świąteczny deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać również w kwietniu 2013 r.

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy dostosowują polskie regulacje do najwyższych ekologicznych standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów oznacza, że od 1 lipca 2013 r. Gmina Miejska Bolesławiec przejmie zarządzanie gospodarką odpadami. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców miasta (nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych), również tych, którzy dotychczas nie mieli podpisanych umów lub też takie umowy rozwiązali.

Gmina w przetargu wyłoni tylko jedną firmę odbierającą odpady komunalne. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne segregowane oraz odpady niesegregowane w każdej ilości.

Wszystkie informacje na temat zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami w Bolesławcu można uzyskać w Dziale Gospodarki Odpadami, który znajduje się Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Dolne Młyny 23 (pok. nr 1) oraz pod numerami telefonów: 75 644 09 23 oraz 723 353 322.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)