Zapisz dziecko do szkoły w Gminie Bolesławiec

dziecko
fot. Gmina Bolesławiec Rozpoczyna się nabór do szkół podstawowych na terenie gminy Bolesławiec. Dlaczego warto wybrać jedną z nich dla swojego dziecka?
istotne.pl 0 gmina, edukacja

Reklama

Główną zaletą każdej ze szkół na terenie gminy Bolesławiec jest to, że dzieci czują się w niej bezpiecznie i nie są anonimowe. Liczba dzieci w klasach nie przekracza 20 uczniów. Zajęcia trwają w godzinach od 8:00 do 14:00.

W każdej szkole funkcjonuje świetlica, w której uczniowie mogą przebywać nawet do godziny 16:00. W ramach godzin świetlicy prowadzone są interesujące dla dzieci zajęcia artystyczne i sportowe. Pod opieką nauczyciela uczeń może odrobić zadanie domowe. Zapewniamy również możliwość zjedzenia obiadu.

fot. Gmina Bolesławiec
fot. Gmina Bolesławiec

Ciekawa oferta edukacyjna

W szkołach jest ciekawa oferta edukacyjna. Od 1 września 2013 roku dzieci uczone są dwóch języków obcych: języka niemieckiego i języka angielskiego. Ponadto mogą uczęszczać na wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiają rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów. Są to między innymi dodatkowe zajęcia informatyczne, nauka języka angielskiego, zajęcia artystyczne i zajęcia sportowe. Na życzenie rodziców Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym i Brzeźniku organizują zajęcia na basenie w Bolesławcu. Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także w miarę potrzeb zajęcia specjalistyczne.

Szkoły są wyposażane w potrzebny sprzęt audiowizualny, komputery stacjonarne, laptopy, tablice interaktywne oraz inne pomoce dydaktyczne, co umożliwia wykorzystywanie na zajęciach nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych. W roku 2014 podjęte zostały działania mające na celu wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do przyjęcia w przyszłości młodszych dzieci.

Wykwalifikowana kadra

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach mają pełne kwalifikacje. Prowadzone w szkołach lekcje są ciekawe, a ze względu na małą liczbę dzieci w klasach tempo pracy dostosowane jest do możliwości każdego ucznia. Podczas zajęć nauczyciel ma czas, aby zindywidualizować wymagania dla dziecka i w każdej sytuacji służyć mu pomocą w rozwiązywaniu problemów.

Dzięki temu mają one stworzone możliwości wszechstronnego rozwoju, a co się z tym wiąże – osiągania sukcesu w każdej dziedzinie. Ma to odzwierciedlenie w wynikach uczniów, jakie oni osiągają na sprawdzianie organizowanym pod koniec klasy szóstej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

W ubiegłym roku średni wynik osiągnięty przez uczniów ze szkół gminnych był na poziomie wyniku osiągniętego przez uczniów uczęszczających do szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie był wyższy od średniego wyniku w powiecie bolesławieckim i w województwie dolnośląskim.

Konkursy i certyfikaty

Uczniowie szkół podstawowych w gminie Bolesławiec biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, zajmując tam wysokie lokaty (71 uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w tym 19 uczniów ze szkół z terenu gminy, otrzymało w ubiegłym roku szkolnym stypendium wójta Gminy Bolesławiec).

Za podejmowane działania w poprzednim roku niektórym ze szkół zostały przyznane certyfikaty. I tak: Szkole Podstawowej w Żeliszowie certyfikat „[email protected] e-szkoła”; Szkole Podstawowej w Kruszynie „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”, „Szkoła Odkrywców Talentów”; Szkole Podstawowej w Brzeźniku „Szkoła Odkrywców Talentów” oraz „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Szkoła nie może kojarzyć się tylko z nauką, dlatego w każdej z placówek organizowane są imprezy. W zabawach, kuligach i innych imprezach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miejscowości. Nie brakuje także tzw. Dni Otwartych, podczas których prezentowane są osiągnięcia szkół. Jest to także możliwość, by wziąć udział w zajęciach. Budynki szkolne są zadbane, kolorowe i czyste. Każda szkoła posiada salę sportową, boisko szkolne i plac zabaw.

Szanowni Państwo, wiem, jak ważna i trudna jest decyzja o wyborze szkoły dla Waszego dziecka. Ze swej strony zachęcam: skorzystajcie z naszej oferty. Gwarantuję, że będziecie Państwo spokojni o jego edukację, w tym najważniejszym dla niego etapie.

Pełną informację na temat oferty edukacyjnej uzyskacie Państwo w szkołach, do których jeszcze raz mam przyjemność zaprosić.

(informacja zlecona: Barbara Majecka/Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół)

Reklama