Nauczyciele ze szkół średnich otrzymali nagrody

Nauczyciele ze szkół średnich otrzymali nagrody
fot. Krzysztof Gwizdała W Teatrze Starym w Bolesławcu wręczono w poniedziałek nagrody dla pracowników szkół powiatowych.
istotne.pl święto, edukacja

Nagrody nauczyciele otrzymali z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystość odbyła się w Teatrze Starym. Szczególne wyróżnienie, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Laura Słocka-Przydróżna, dyrektorka Zespołu Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.

Laura Słocka-Przydróżna otrzymała nagrodę od Ministra Edukacji Narodowej (na zdjęciu wręcza ją Karol Stasik)Laura Słocka-Przydróżna otrzymała nagrodę od Ministra Edukacji Narodowej (na zdjęciu wręcza ją Karol Stasik)fot. Krzysztof Gwizdała

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej:

 • Laura Słocka-Przydróżna, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

 • Jacek Jurkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Nagrody Zarządu Powiatu Bolesławieckiego:

 • Małgorzata Kowalska – dyrektor Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach
 • Andrzej Leśniewski – dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
 • Zdzisława Woźniak – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu

Nagrody Zarządu Powiatu za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze:

 • Iwona Banasiak – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu
 • Sylwia Brońska – nauczyciel-pedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu
 • Lucyna Hajduk – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu
 • Anna Alicja Idkowiak – instruktor tańca ludowego i narodowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu
 • Leszek Idzikowski – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Bolesławcu
 • Marek Kornosz – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
 • Anna Leśniewska – instruktor tańca nowoczesnego w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu
 • Halina Małyska – psycholog szkolny w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu
 • Małgorzata Markowska – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu
 • Irmina Nowak – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bolesławcu
 • Teresa Rudzińska – wicedyrektor ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
 • Barbara Smoleńska – wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu
 • Joanna Turczyńska – nauczyciel języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu

Nagrody dyrektorów:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bolesławcu:
  • Katarzyna Cieślak-Ostrowska
  • Karolina Jarząbek
  • Beata Majewska
  • Wojciech Markiewicz
  • Piotr Matusiak
  • Joanna Misiura
  • Barbara Opar
  • Barbara Pasierbiewicz
  • Magdalena Zientara
  • Katarzyna Żak
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka:
  • Anna Bowszys
  • Izabella Daniel
  • Edyta Gawlik-Lippik
  • Ewelina Kałużna
  • Dorota Kurowska
  • Piotr Napiórkowski
  • Marcin Ostrowski
  • Barbara Sykulska
  • Krzysztof Wolski
 • Zespół Szkół Handlowych i Usługowych:
  • Aleksandra Dybek
  • Elżbieta Gawlik-Jakubiak
  • Wiesława Gruszecka
  • Jolanta Kus
  • Renata Paszko
  • Małgorzata Warwas-Rupp
 • Zespół Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych:
  • Halina Brandes
  • Zbigniew Herbut
  • Krystyna Hucał
  • Danuta Jarosz
  • Artur Kwiatkowski
  • Jolanta Lewicka
  • Anna Mikołajewicz
  • Jolanta Płotnicka
  • Małgorzata Tubaj
  • Magdalena Zeszutek
  • Barbara Zięcina
 • Zespół Szkół Mechanicznych:
  • Barbara Berduła
  • Kamil Dudak
  • Anna Fiedorowicz
  • Przemysław Filipek
  • Jolanta Filipowicz
  • Grzegorz Kiliszek
  • Piotr Rewiński
  • Ryszard Rudek
  • Janina Świerzewska
  • Adam Werla
 • Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu:
  • Maria Andrusieczko
  • Elżbieta Dacewicz
  • Sławomir Dorużyński
  • Elżbieta Ginter
  • Józef Kiełbowicz
  • Anna Łukaszewska
  • Alina Naruszewicz
  • Mirosław Sudół
  • Małgorzata Szymańska
  • Katarzyna Tomczyk-Jakubowska
 • Młodzieżowy Dom Kultury:
  • Halina Bałacka-Kłak
  • Joanna Mysłek-Michnowska
 • Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu:
  • Marta Chylak
  • Lucyna Didyk
  • Katarzyna Gondek-Wieczorek
  • Danuta Gruszczak
  • Katarzyna Kriks
  • Jolanta Król
  • Dorota Kowalska
  • Teresa Kozioł
  • Waldemar Krzemiński
  • Sylwia Marcinko-Kozik
  • Anna Pronkiewicz
  • Katarzyna Strzelczyk
  • Ewa Warężak
 • Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach:
  • Joanna Skrzypczak
  • Marlena Paszko
 • Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr:
  • Ewa Alf
  • Lucyna Dubiel
  • Janina Huterska-Górecka
  • Krystyna Książek
  • Elżbieta Markowska
  • Anna Rembacz-Burniak
  • Edward Spraski
  • Romualda Terlecka
  • Emilia Wróblewska
  • Agnieszka Zborowska
 • Zespół Szkół Elektronicznych:
  • Kamilla Dudek
  • Jacek Kawka
  • Adriana Kozarska
  • Krzysztof Lechowski †
  • Andrzej Mitek
  • Anita Nakonieczna
  • Mariusz Potyszka
  • Maciej Pronkiewicz
  • Mariola Szczęch
  • Marcin Woźniak