Dzień Misia w MZS nr 3

Dzień Misia w MZS nr 3
fot. MZS nr 3 w Bolesławcu W szkolnej zabawie, zorganizowanej przez trzy nauczycielki, wzięło udział 224 dzieci.
istotne.pl edukacja, dzień, zabawa, misia

Zabawa miała miejsce 4 grudnia w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Bolesławcu. Wzięło w niej udział 224 dzieci z grup zerówkowych i klas I-III SP nr 2. Zaproszeni goście (zastępca naczelniczki Wydziału Społecznego UM Bolesławiec Stanisław Wyganowski, dyrektorka Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Joanna Bartkowiak, Krystyna Sołkiewicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej i Irena Sikora-Kołodyńska, dyrektorka MZS nr 3) pełnili rolę lektorów (czytali teksty o różnych misiach) i jurorów.

Dzieci odgadywały zagadki, recytowały wierszyki i śpiewały piosenki o misiach, a także prezentowały „okrzyk misiowy”. Spotkanie zakończyła wspólna sesja zdjęciowa. Co więcej, Stanisław Wyganowski zaskoczył dzieci wspaniałą propozycją – ogłosił konkurs plastyczny na komiks lub opowiadanie o misiu Śpiochu.

Akcję przygotowały nauczycielki: Monika Grzyb, Małgorzata OleśTeresa Góra.

(informacja: MZS nr 3/ii)