tekst zlecony

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ocalić od zapomnienia”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ocalić od zapomnienia”
fot. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu Rozpoczęły się prace nad kolejną, piątą odsłoną projektu „Ocalić od zapomnienia”. Tym razem poszukujemy osób, które w latach 1945-1960 przybyły z różnych miejsc Polski znajdujących się w jej granicach od 1945 r. (z Małopolski, Mazowsza, Pomorza czy Wielkopolski) i osiedliły się na terenie Bolesławca i powiatu. Efektem przedsięwzięcia będzie publikacja zawierająca biogramy osób, które zechcą się podzielić wspomnieniami swoimi lub swoich bliskich.
istotne.pl 4 muzeum ceramiki

Reklama

Dzięki projektowi możecie Państwo ocalić pamięć o swoich przodkach. O tych wszystkich, którzy, żyjąc tu, przez lata wpływali na obecny kształt naszego miasta oraz powiatu. Prosimy Państwa, jeżeli takie są Wasze korzenie, zgłoście się do nas. Pragniemy opisać Wasze losy. Chcemy także ocalić biografie osób już nieżyjących. Jeżeli więc Wasz przodek już nie żyje, możecie o nim nam opowiedzieć lub napisać. Porozmawiamy z tymi, którzy go dobrze pamiętają, znają jego dzieje oraz posiadają odpowiednie pamiątki i dokumenty związane z jego życiem. Napiszemy biogram tej osoby.

Ideą projektu „Ocalić od zapomnienia” jest spisanie oraz wydanie w formie książkowej wspomnień kolejnych grup reemigrantów przybyłych na ziemię bolesławiecką w latach 40. i 50. XX w. Przedsięwzięcie realizowały w latach 2013–2016 Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w kooperacji z bolesławieckimi szkołami i stowarzyszeniami: Bolesławieckim Kołem Związku Sybiraków, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, Towarzystwem Współpracy Polsko- Francuskiej we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół. W opublikowanych do tej pory czterech tomach zawarto 252 biogramy. W ich przygotowanie zaangażowało się 310 uczniów i 50 nauczycieli. Do tej pory ukazały się kolejno następujące zbiory wspomnień: Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków (2013), Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian (2014), Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji, pod red. K. Dudek (2015), Wydzierając puszczy ziemię. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii (2016).

Mapa: Powojenne szlaki wędrówek osadniczych bolesławianMapa: Powojenne szlaki wędrówek osadniczych bolesławianfot. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Koordynatorami piątej edycji projektu są: I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki, Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr, Muzeum Ceramiki oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z I Liceum Ogólnokształcącym (Ewa Ołenicz-Bernacka tel. 662056576) lub Szkołą Podstawową nr 4 (Maria Subik tel. 602 620 289).

Reklama