materiał promocyjny

„Jak działa hejt?” – bezpłatny film edukacyjny o przeciwdziałaniu cyberprzemocy

Grażyna Hanaf
fot. Krzysztof Gwizdała Wideo i konspekt lekcji wysyłamy za darmo do każdej placówki edukacyjnej, której przedstawicielka (dyrektorka, nauczycielka, pedagożka) skontaktuje się z organizatorkami projektu: nieformalną grupą „My nie hejtujemy, my się rozumiemy!”.
istotne.pl 86 projekt, grażyna hanaf, hejt

Reklama

Grażyna Hanaf, Julia Lisiecka i Teresa Rudzińska zrealizowały film edukacyjny, który będzie można odtworzyć na lekcji, by poruszyć z uczniami bardzo ważny temat: hejtu w sieci.

– Dotychczas jeździłam z wykładami do szkół, ale epidemia spowodowała, że trzeba było szukać innych sposobów dotarcia z tematem do uczniów i nauczycieli – mówi liderka grupy i pomysłodawczyni projektu Grażyna Hanaf. – W porozumieniu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna wraz ze Stowarzyszeniem boleslawienie.eu zorganizowałam kilkadziesiąt bezpłatnych prelekcje, omawiając działanie jednej z najbardziej powszechnych metod cyberprzemocy. W roku szkolnym 2018/2019 i na początku roku 2019/2020 spotkałam się z ponad 800 uczniami. Dzięki wsparciu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego mógł powstać film i nasz wykład może dotrzeć do jeszcze większej ilości uczniów – informuje Grażyna Hanaf.

Dziennikarka Grażyna Hanaf napisała scenariusz filmu, Teresa Rudzińska, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, objęła projekt opieką merytoryczną – przygotowaniem go zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat. Nauczycielka Julia Lisiecka zajęła się gromadzeniem danych i listy placówek chętnych do wykorzystania filmu podczas lekcji oraz merytorycznie wsparła przygotowanie konspektu lekcji.

Film i konspekt do lekcji będą wysyłane bezpłatnie nauczycielkom. Film edukacyjny porusza takie zagadnienia jak emocje, jakie budzi hejt: strach, osamotnienie, ostracyzm oraz bezpieczeństwo w Internecie, wsparcie dorosłych i instytucji dla ofiar hejtu oraz prawa ofiar.

Fragment filmu "Jak działa hejt?"

Problem hejtu w sieci

Zarówno w Polsce, jak i na świecie toczy się dyskusja na temat wpływu technologii informatycznej na życie dzieci i młodzieży. Szczególnie w okresie pandemii, kiedy uczniowie korzystają z Internetu częściej niż zazwyczaj. Wpływ ten może przybierać niekorzystną formę w postaci przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych w sieci. Z analizy NIK z 2016 roku wynika, że Polska należy do grupy krajów o wysokim poziomie liczby ofiar i sprawców cyberprzemocy. Uczniowie i nauczyciele przyznają w ankietach, że cyberprzemoc dotyczy ponad 1/3 uczniów. Cyberprzemoc jest szczególnie groźna, gdy jest kierowana w stosunku do małoletnich. Ponadto nie dotyczy tylko bezpośrednio ofiary, ale wpływa na całą grupę, w której funkcjonuje osoba poddana cyberprzemocy.

Wyniki badań NIK są zbieżne z wynikami badań Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (z grudnia 2016 r.), w których 39 proc. badanych uczniów deklarowało, że nie powiadomiło nikogo o skierowanej wobec nich przemocy w Internecie, a jedynie niecałe 3 proc. Poinformowało nauczyciela. Dlatego tak ważna jest realizacja zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów oraz działań profilaktycznych wśród uczniów dotkniętych lub zagrożonych tym zjawiskiem.

Atuty lekcji „Jak działa hejt?”

Lekcja tak jest skonstruowana, że uczniowie dowiadują się jakimi emocjami kierują się osoby, które korzystają z takiej formy komunikacji jak obrażanie, wyśmiewanie, upokarzanie lub słowny atak w Internecie. Uczniowie otrzymają informacje, jakie są prawa osoby atakowanej, o obowiązku zgłoszenia na policję poważnych gróźb lub ataków na naszą prywatność. Doświadczają: współczucia (empatii) do osób atakowanych i izolowanych, zrozumienia swoich potrzeb i mechanizmów własnego działania w sieci. Uczniowie mogą zrozumieć, jak funkcjonuje agresja i zazdrość w naszym życiu oraz jak czasami niebezpiecznie jest w Internecie. Podczas lekcji poruszane są tematy: tematy: granic, szacunku i potrzeb oraz bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej, szkole, w domu.

Kontakt, jak otrzymać film i konspekt?

Darmowy film i konspekt do przeprowadzenie lekcji lub pogadanki na temat zagrożeń w mediach cyfrowych można otrzymać pisząc na maila: [email protected], lub dzwoniąc pod numer 792 177 320.

Projekt dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Logotyp projektuLogotyp projektufot. canva.com

Reklama