Będą kolejni „Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec”

Będą kolejni „Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec”
fot. Krzysztof Gwizdała W tę środę Rada Miasta najprawdopodobniej podejmie uchwały ws. nadania tytułów „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” lokalnym samorządowcom.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

W środę 26 czerwca odbędzie się czerwcowa sesja Rady Miasta Bolesławiec, w czasie której wspomniane gremium podejmie decyzję ws. nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”:

  • Janowi Jasiukiewiczowi
  • Wojciechowi Kasprzykowi
  • Janowi Leonowi Stasiakowi
  • Eugeniuszowi Jabłońskiemu
  • Eugeniuszowi Kowalskiemu
  • Janowi Kisiliczykowi
  • Arkadiuszowi Krzemińskiemu.

Jako że rządzący w Mieście klub Bezpartyjnych i Ziemi Bolesławieckiej ma większość w Radzie, głosowanie wydaje się jedynie formalnością.

Co Wy na to? Dobry wybór? Zapraszamy do dyskusji. Poniżej uzasadnienia projektów uchwał:

Ws. Jana Jasiukiewicza

Pan Jan Jasiukiewicz od 1990 r. aktywnie uczestniczył w odtworzeniu samorządu lokalnego – w latach 1990-1998 jako Zastępca Prezydenta Miasta, a następnie jako Prezydent Miasta Bolesławiec (1998 r.).

Był radnym Rady Miasta Bolesławiec II, III, IV, V, VI i VII kadencji. Dwa razy pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – w IV i VI kadencji. Przez lata pracy w Radzie Miasta pracował w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, której był Przewodniczącym w V kadencji. W VII kadencji pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Był także członkiem Komisji Statutowej. Jako samorządowiec skupiał się na działalności społecznej, kładąc szczególny nacisk na niesienie pomocy osobom ubogim. Stanowi wzór postawy zaangażowania w sprawy swojego miasta.

Ws. Wojciecha Kasprzyka

Pan Wojciech Kasprzyk był radnym Rady Miasta Bolesławiec VI i VII kadencji. Jako radny aktywnie pracował w Komisjach Rady Miasta. Był członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, której przewodniczył w okresie VII kadencji. Dał się poznać jako osoba zaangażowana w sprawy społeczności lokalnej.

Ws. Jana Leona Stasiaka

Pan Jan Leon Stasiak był radnym Rady Miasta Bolesławiec III i VII kadencji. Jako radny III kadencji był członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. W VII kadencji pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Dał się poznać jako osoba zaangażowana w popularyzowanie historii miasta i regionu, będąc od wielu lat członkiem Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów i Miłośników Historii Miasta. Szczególnie ceniony za otwarty stosunek do ludzi.

Ws. Eugeniusza Jabłońskiego

Pan Eugeniusz Jabłoński był radnym Rady Miasta Bolesławiec VI i VII kadencji. Zarówno w VI, jak i w VII kadencji, pracował w Komisji Rewizyjnej. Ponadto był członkiem Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, w której w VII kadencji pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Jako radny aktywnie wspierał liczne inicjatywy społeczne. Był inicjatorem budowy Tablicy Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, która umieszczona została na zabytkowych murach miasta. Jako przedstawiciel Społecznego Komitetu Obchodów Odzyskania Niepodległości zaangażował się w uroczystości obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Bolesławcu i budowy Pomnika Niepodległości.

Ws. Eugeniusza Kowalskiego

Pan Eugeniusz Kowalski był radnym Rady Miasta Bolesławiec II, IV, V i VII kadencji. Pracował w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, której był Przewodniczącym w V kadencji oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansów, w której to do czerwca 2015 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Był także członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Od lipca 2015 r. do końca VII kadencji pełnił funkcję I Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Przez wszystkie lata pracy samorządowca z powodzeniem wykorzystywał swoją wiedzę zawodową. Był wieloletnim Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu. Dał się poznać jako osoba zaangażowana w pracę na rzecz wspólnoty lokalnej

Ws. Jana Kisiliczyka

Pan Jan Kisiliczyk jest pierwszym i jedynym jak dotychczas bolesławianinem, który został wybrany na posła na Sejm w wolnej Polsce. W latach 1989-1993 sprawował mandat posła na Sejm X kadencji. Jako poseł pracował w Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Na początku lat 90. objął stanowisko Kierownika Urzędu Rejonowego w Bolesławcu, które zajmował do 1999. Następnie był Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. W 2004 objął funkcję Naczelnika Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Bolesławiec. W 1998 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. W 2005 został odznaczony odznaką honorową „Za zasługi dla geodezji i kartografii”. Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje w pracy na rzecz samorządu.