BADER Polska, czyli porozmawiajmy o skórze

BADER Polska, czyli porozmawiajmy o skórze
fot. pracabader.pl Zastanawiasz się, jak wyglądają etapy przygotowania skóry naturalnej przeznaczonej do produkcji różnego rodzaju wyrobów? Co należy zrobić, by móc w pełni wykorzystać właściwości skóry – na przykład w przypadku tapicerki samochodowej?
istotne.pl praca, bader

Firma BADER Polska, z siedzibą w Bolesławcu i w Nowej Soli, zajmuje się produkcją skór klasy premium dla branży samochodowej. Aby zachować trwałość, skóra użytkowa poddawana jest zabiegom takim jak czyszczenie, osuszanie i pastowanie. Obecnie produkcja w BADER Polska obejmuje skóry od stanu wet-blue i wet-white, poprzez etap crust, do skór gotowych

Budowa skóry i jej właściwości

Skóra – pozyskiwana zarówno ze zwierząt dzikich, jak i hodowlanych – jest surowcem chętnie wykorzystywanym w przemyśle. Zbudowana jest ona z trzech warstw:

 • Naskórek – to pełniąca funkcję ochronną najbardziej zewnętrzna warstwa, na której znajduje się okrywa włosowa, pierze czy łuski,
 • Skóra właściwa – to warstwa zbudowana z tkanki łącznej, wykorzystywana w przemyśle,
 • Warstwa podskórna.

Na jakość skóry użytkowej wpływ mają głównie dwa czynniki – temperatura i wilgotność. Zmniejszenie wilgotności powoduje kurczenie się skóry, zwiększenie – wpływa dodatnio na jej elastyczność i rozciągliwość. Jednak w przypadku wysokiej temperatury i dużej wilgotności skóra może pleśnieć, z kolei wystawiona na nadmierną ekspozycję słoneczną szybciej się utlenia i starzeje, dlatego tak ważne jest, by przed oddaniem jej do użytku odpowiednio ją zakonserwować – wyczyścić, osuszyć i wypastować.

Początki firmy – lata 90

„W roku 1991 firma BADER rozpoczęła produkcję skór przeznaczonych na tapicerkę samochodową w garbarni w Lesznie Górnym. Pierwszym etapem była produkcja skór do stanu wet-blue, a następnie crust, które po wykończeniu stanowiły wysokiej jakości produkt tapicerski dla firmy Mercedes. Produkowane z najlepszego surowca, czyli ze skóry byków z południowych Niemiec” – wspomina Janusz Dudkiewicz, pracownik BADER Polska. Później wykończalnia, a następnie produkcja skór typu crust została przeniesiona do Bolesławca. Tu pracuje się już na skórach częściowo przetworzonych.

Etapy obróbki skóry

Przedmiotem wyprawy skór w przemyśle skórzanym jest tkanka kolagenowa skóry właściwej.

Zanim skóra zostanie oddana do użytku, jest odpowiednio przygotowywana w dziale obróbki skór – https://pracabader.pl/oferty-pracy/pracownik-czka-obrobki-skory-boleslawiec/. Wyprawianie skóry składa się z trzech podstawowych etapów:

 • Etap przygotowawczy
 • Garbowanie – proces technologiczny zabezpieczający skórę przed procesami gnilnymi
 • Wykańczanie skóry wygarbowanej

Etap przygotowawczy obejmuje takie operacje, jak moczenie skór świeżych lub solonych, wapnienie, odwapnianie, wytrawa i piklowanie. Skóry wygarbowane (wet-blue, wet-white) są następnie dogarbowywane, dotłuszczane, barwione i suszone. Na tym etapie skóry noszą nazwę crust. Końcowy etap to nakładanie na lico skór crust odpowiednich powłok wykończalniczych w celu uzyskania gotowego wyrobu, który później trafia do szwalni – https://pracabader.pl/oferty-pracy/szwacz-ka-boleslawiec/. Podstawowymi wskaźnikami decydującymi o prawidłowym przebiegu procesów kąpielowych wyprawy skór są: liczba kąpieli i stosowanych środków chemicznych, temperatura oraz czas trwania procesu.

„Zazwyczaj uważa się, że procesowi garbowania podlegają skóry pochodzące z krów i byków, nie jest to jednak prawdą – garbować można skóry różnych zwierząt, nawet kangurów. Ich skóra – ze względu na wytrzymałość na ścieranie i rozdzieranie – używana jest do produkcji obuwia sportowego” – mówi Janusz Dudkiewicz.

Wet blue czy crust – co to takiego?

Skóra wet-blue, jak sama nazwa wskazuje, jest wilgotną skórą o niebieskim zabarwieniu. Przy jej obróbce stosowane są sole chromowe, czyli naturalny i mineralny garbnik. Z kolei garbowanie skóry metodą wet-white to obróbka syntetyczna aldehydem glutarowym i garbnikami roślinnymi. Skóra przybiera wtedy barwę białą. Crust to skóra dogarbowana, dotłuszczona, wybarwiona, wysuszona i gotowa do wykończenia

Skóra – produkt uboczny

Produkcja skóry na cele samochodowe jest – głównie ze względu na brak sezonowości – korzystna z ekonomicznego punktu widzenia. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w firmach produkujących obuwie bądź odzież, gdzie to pora roku decyduje o wzroście bądź obniżeniu produkcji. Produkcja skóry na cele samochodowe jest również korzystna z punktu widzenia ekologii, ponieważ skóra jest produktem ubocznym – nie hoduje się bydła dla skóry, ale dla mięsa. Skóra w tym wypadku jest odpadem i gdyby jej nie wykorzystano, zostałaby przeznaczona do utylizacji.

Badanie skóry

Skórę bada się wizualnie i organoleptycznie, czyli poprzez dotyk. Im bardziej jest ścisła, miękka i pełna w chwycie, tym lepiej. Na różnych etapach produkcji skóra poddawana jest wielu badaniom, które mają na celu zapewnić najwyższą jakość użytkowania.

Na przykład:

 • Temperatura skurczu – sprawdzany jest skurcz skóry, która pozostaje w temperaturze wrzenia
 • Wytrzymałość na rozdzieranie
 • Odbicie światła – stosuje się najczęściej w przypadku skór przeznaczonych do kabrioletów, które nie powinny się szybko nagrzewać
 • Tarcie na sucho i mokro – badanie stopnia odbarwienia skóry
 • Adhezja – stopień przyczepności powłoki wykończalniczej do lica skóry
 • Zginanie
 • Miękkość
 • Zapach
 • Palność

Do tej pory nikomu nie udało się stworzyć substytutu skóry, który posiadałby wszystkie jej właściwości. Skóra naturalna jest produktem unikatowym i niezwykle cennym. Jej jakość uzależniona jest od sposobu żywienia bydła, grubości okrywy włosowej, a także właściwej obróbki i pielęgnacji.

Skóra jest produktem naturalnym, co sprawia, że czasem trudno jest do końca przewidzieć, jak będzie się zachowywać we wszystkich procesach fizykochemicznych. Dlatego tak ważna jest w tym miejscu wiedza i doświadczenie osób nadzorujących produkcję skór.

tekst zlecony