materiał promocyjny

Powiat Bolesławiecki z kolejnym rekordem!!!

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
fot. Powiat Bolesławiecki Powiat Bolesławiecki odnotował kolejny rekordowy sukces, osiągając najniższy stopień bezrobocia w historii równy jedynie 2,8%.
istotne.pl 183 praca, powiat bolesławiecki

Reklama

Ten znaczący spadek liczby bezrobotnych stanowi potwierdzenie ciągłego rozwoju gospodarczego regionu oraz skuteczności działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

InfografikaInfografikafot. Powiat Bolesławiecki

Warto zauważyć, że rekordowo niski wskaźnik bezrobocia ma pozytywny wpływ na rozwój społeczny, stabilizację ekonomiczną oraz ogólną jakość życia mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Jest to także zachęta dla nowych inwestorów oraz potencjalnych pracodawców do rozważenia lokalizacji swoich przedsiębiorstw w tym dynamicznym i perspektywicznym regionie.

Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak podkreśla:

Utrzymanie niskiego poziomu bezrobocia wymaga ciągłego zaangażowania w rozwój lokalnego rynku pracy oraz innowacyjnych strategii wspierania przedsiębiorczości. Działania takie mogą przyczynić się do dalszego wzrostu zatrudnienia, co w konsekwencji będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi naszego powiatu.

Reklama