Sprostowanie Karola Stasika

Sprostowanie Karola Stasika
fot. Krzysztof Gwizdała Poniżej przedstawiamy sprostowanie Karola Stasika do tekstu „Czy solić, czy pieprzyć? Radny Stasik zamartwił się nagle o stan dróg zimą”.
istotne.pl karol stasik, sprostowanie

1. Postawione przeze mnie w czasie opisanej w artykule sesji Rady Powiatu pytanie dotyczyło metod usuwania śniegu lub lodu na drogach w Austrii. Zauważyłem, że mimo niskich temperatur {rejon alpejski} drogi utrzymane tam są w wysokim standardzie bez używania piachu lub mieszanki piaskowo solnej. Ich drogi, także te niższej kategorii są czarne. Nie pytałem o standardy utrzymania dróg w powiecie bolesławieckim , bo jest on mi znany. Redakcja nierzetelnie pominęła całkowicie sedno mojego pytania pomijając całkowicie wypowiedziane przeze mnie moje słowa i przekręcając ich sens, przedstawiając zaistniałą sytuację w sposób mający mnie poniżyć w odbiorze czytelników. W tym miejscu dodam, że przy stałych niskich temperaturach, poniżej 7 stopni C stosuje się nie sól i solankę lecz chlorek wapnia. To, że zapytany przeze mnie kierownik zasłonił się standardami utrzymania dróg w Polsce na drogach powiatowych to już inna kwestia. Przez grzeczność nie drążyłem tematu.

2. W artykule stwierdzono także, że byłem Starostą Bolesławieckim w latach: od 2014 roku do jesieni 2018 roku, co jest oczywistą nieprawdą. W rzeczywistości funkcję tę pełniłem w okresie od jesieni 2016 r. do jesieni 2018 r. — a więc zaledwie dwa lata.

3. Nie prawdą jest, że podczas pożegnania odchodzącego na emeryturę ówczesnego kierownika Zarządu Dróg Powiatowych Pana Romana Palczewskiego w pierwszym półroczu mojego urzędowania, przekazując mu zdjęcie z „dziurą" w drodze udowodniłem jakoby swoją nieznajomość standardów utrzymywania dróg powiatowych. Nie sposób jest dojść do takiego wniosku w szczególności w oparciu o czytelny dla wszystkich (poza redaktorem Istotne.pl) charakter tego prezentu, który był wyrazem sympatii do odchodzącego i świadczył o poczuciu humoru, zarówno ofiarodawcy jak i obdarowanego. Dodatkowo autor artykułu przekazał nieprawdziwą informację ponieważ przedstawiona na zdjęciu dziura została sfotografowana na drodze miejskiej a nie powiatowej jak podano w tekście.

Nie sposób jest zrozumieć braku rzetelności w przedmiotowym tekście. Nie polemizując ze stwierdzeniem autora artykułu — do których ma prawo, zwracam jednak uwagę, że nazwanie niedoszłej koalicji w Powiecie pomiędzy Platformą Samorządową a miejscowym PIS-em, PSL oraz Impulsem Powiatu „ egzotyczną koalicją" jest opinią i dodatkowo niezbyt trafną, wobec egzotyki powstałej koalicji Bezpartyjnych Samorządowców z PIS-em i Sojuszem Lewicy Demokratycznej.

Karol Stasik