Powiat pośmiertnie uhonoruje Danutę Maślicką?

Danuta Maślicka
fot. ii O przyznanie niedawno zmarłej bolesławiance tytułu „Zasłużona dla Powiatu Bolesławieckiego” zawnioskował klub radnych Platformy Samorządowej.
istotne.pl 183 danuta maślicka, karol stasik, powiat bolesławiecki

Reklama

Sprawę poruszono na październikowym posiedzeniu Rady Powiatu Bolesławieckiego. Starosta Tomasz Gabrysiak powiedział w swoim sprawozdaniu:

Po rozpatrzeniu wniosku klubu radnych Platforma Samorządowa, który został podpisany przez pana przewodniczącego tego klubu Karola Stasika, o przyznanie pośmiertnie pani Danucie Maślickej tytułu Zasłużona dla Powiatu Bolesławieckiego postanowiono o podjęciu działań mających na celu przygotowanie procedury uchwałodawczej w przedmiocie regulaminu nadawania tytułu Zasłużony dla Powiatu Bolesławieckiego.

Przypomnijmy. We wrześniu informowaliśmy, że zmarła Danuta Maślicka, dr nauk humanistycznych, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, poetka i pisarka, a w czasach PRL-u działaczka NSZZ „Solidarność”. Ostatnie pożegnanie zasłużonej dla miasta bolesławianki było uroczystością publiczną. Danutę Maślicką żegnała rodzina, najbliżsi przyjaciele oraz przedstawiciele miasta i powiatu.

Bolesławianka została uhonorowana „za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy samorządowej i działalności na rzecz środowisk lokalnych”. W 2015 roku Bronisław Komorowski wręczył Danucie Maślickiej w Pałacu Prezydenckim odznaczenie państwowe, a także dyplomy Nagrody Obywatelskiej 25-lecia Samorządności za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Reklama