Wojskowa Komenda Uzupełnień i 23 Śląski Pułk Artylerii zasłużone dla Bolesławca

Wojskowa Komenda Uzupełnień i 23 Śląski Pułk Artylerii zasłużone dla Bolesławca
fot. GA W czasie sesji Rady Miasta, która miała miejsce 25 listopada, radni jednogłośnie przyjęli uchwały ws. nadania WKU i 23 ŚPA tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”.

Jednym z punktów listopadowej sesji Rady Miasta było głosowanie nad uchwałą ws. nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Jerzy Zieliński, sekretarz miasta:

WKU to czynnik miastotwórczy. W mieście garnizonowym, takim jak Bolesławiec, istnienie Wojskowej Komendy Uzupełnień, która służy obywatelom mieszkającym na terenie 7 powiatów, to bardzo istotny element w działaniu naszego miasta.

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. Wyróżnienie w imieniu płk. Andrzeja Łuki odebrał mjr Kazimierz Poturalski.

Podobnie było w przypadku uchwały ws. nadania tego tytułu 23 Śląskiemu Pułkowi Artylerii. Głos ponownie zabrał Jerzy Zieliński:

23 Śląski Pułk Artylerii to kontynuator tradycji wszystkich jednostek, które w Bolesławcu stacjonowały. Miasto garnizonowe ma swoją specyfikę. Jesteśmy dumni, że polski żołnierz jest tu, u nas, w Bolesławcu. Ale on imię naszego miasta rozsławia bardzo daleko. I za każdym razem, kiedy nasi żołnierze udają się na misję, proszą prezydenta o to, aby mogli zabrać ze sobą miejską flagę.

W dyskusję włączył się również płk Mirosław Sołtyszewski, radny klubu Forum:

Bolesławiec jest jednym z trzech miast w Polsce, w których stacjonuje artyleria. Zbliża się 4 grudnia, Święta Barbara jest też patronką artylerzystów. Chciałbym im z okazji tego święta życzyć, żeby stacjonowali w Bolesławcu i się rozwijali, a miasto na pewno na tym zyska.

Również tę uchwałę rajcy podjęli jednogłośnie. W imieniu dowódcy 23 ŚPA płk. Pawła Świtalskiego wyróżnienie odebrał ppłk Jarosław Radzimierski.

Tego dnia akty nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” odebrali też: Dorota Pińczuk, była radna Rady Miasta i Powiatu Bolesławieckiego, propagatorka idei edukacji muzycznej, inicjatorka wielu wydarzeń muzycznych, a także Stanisław Szypulski, były radny Rady Miasta, zaangażowany w wiele inicjatyw propagujących rozwój sportu w Bolesławcu oraz działania proekologiczne.