Dogoterapia dla dzieci niepełnosprawnych

Dogoterapia dla dzieci niepełnosprawnych
fot. sxc.hu Od stycznia w ofercie Poradni Psycholgiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu jest nowa forma terapii. Do zespołu pracowników dołączyła Wega, dwuletnia suczka rasy labrador.
istotne.pl niepełnosprawność, poradnia, zwierzęta, psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia rozszerzyła swoją działalność z inicjatywy Małgorzaty Matejewicz, logopedy pracującej z dziećmi. – Małgorzata Matejewicz sama stwierdziła, że chce spróbować tej formy terapii dzieci niepełnosprawnych i zainwestowała w naukę – chwali pomysł Teresa Rudzińska, zastępczyni dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr. – Ukończyła odpowiedni kurs i w zespole z labradorem, suczką Wegą, pracuje z piątką dzieci.

Dogoterapia opiera się na bezpośrednim kontakcie niepełnosprawnego dziecka z psem. Ten kontakt pozwala wytworzyć ważną relację między pacjentem a psem terapeutą. W czasie sesji terapeutycznej mały pacjent ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz bezgranicznej akceptacji własnej osoby.

Pies nie dziwi się, nie ocenia, nie krytykuje, nie patrzy z niezdrowym zainteresowaniem na osobę niepełnosprawną. Pies nie denerwuje się, gdy coś się nie uda. Akceptuje niezgrabne ruchy i zbyt gwałtowne reakcje. Pies jest cierpliwy, tolerancyjny, pełen ciepła i spokoju. Pies całkowicie poddaje się aktywności osoby niepełnosprawnej. Pozwala odczuć zadowolenie i satysfakcję z podejmowanych zadań. Pozwala też przeżywać poczucie sukcesu po wykonaniu zadania. Przede wszystkim pies mobilizuje do działania, wzbudza w pacjencie motywację do wykonywania zaproponowanego przez terapeutę ćwiczenia. Chęć nawiązania bliskiego kontaktu ze zwierzęciem powoduje, że osoba niepełnosprawna stara się wykonywać ćwiczenia bez pomocy i wsparcia. Dzięki temu osiąga samodzielność.

fot. PPP Bolesławiec

W zajęciach z psem może uczestniczyć każda osoba. Jedynym wyraźnym przeciwwskazaniem do udziału w terapii kontaktowej z udziałem psa jest uczulenie na sierść lub ślinę.

Zespół Orzekający Poradni Psycholgiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu jest też od tego roku uprawniony do wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością (dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem). Jest to duże udogodnienie dla rodziców, ponieważ decyzje będą zapadały na miejscu, bez konieczności kontaktowania się z Zespołem Orzekającym działającym w poradni w Lubaniu, który dotychczas miał takie uprawnienia dla powiatu bolesławieckiego. Skróci to czas oczekiwania na wydanie orzeczenia.

Więcej informacji i kontakt: pppboleslawiec.pl.

(informacja PPP Bolesławiec/Grażyna Hanaf)