Nauczyciele nagrodzeni

Nauczyciele nagrodzeni
fot. B.org Dwudziestu pięciu nauczycieli z przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzymało nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
istotne.pl urząd miasta, nagroda, edukacja

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w środę, 14 października, w bolesławieckim Ratuszu. Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec otrzymali: Krystyna Gerwatowska (MPP nr 2), Barbara Kuciel (MPP nr 4), Ewa Szachowicz (MPP nr 7), Roberta Zięba (MPP nr 1), Stanisława Patreuha (GS nr 2), Krystyna Bojko (MZS nr 1), Teresa Prokowska (SP nr 1), Grażyna Graczyk (SP nr 1), Danuta Puzio (SP nr 2), Grażyna Marcinkowska (SP nr 3), Elżbieta Szczegodzińska (SP nr 3), Teresa Pawlik (SP nr 4), Barbara Tarnowska (SP nr 4), Dorota Dobies (SP nr 5), Danuta Dereszyńska (SP nr 5), Irena Sikora-Kołodyńska (GS nr 1), Agnieszka Kaźmierczak (GS nr 1), Ewa Szajwaj (GS nr 2), Małgorzata Janowska (GS nr 2), Katarzyna Sulik (GS nr 2), Zdzisław Zarzycki (GS nr 3), Ewa Kuczyńska (GS nr 3), Grażyna Symonowicz (GS nr 3) i Anna Stachów (GS nr 4). Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przypadła dyrektorowi MZS nr 2, Kornelowi Filipowiczowi.

W ceremonii uczestniczyli m.in. prezydent Piotr Roman, wiceprezydenci Wiesław Ogrodnik i Maciej Małkowski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Eugeniusz Kowalski oraz naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Krystyna Boratyńska wraz z zastępcą Stanisławem Wyganowskim.

fot. Agnieszka Gergont

Nagrody Prezydenta mają wymiar finansowy. Ich wysokość waha się od 1400 do 2000 zł.

(informacja UM/ii)