„Człowiek polskiej miedzi” nie żyje

„Człowiek polskiej miedzi” nie żyje
fot. archiwum Jana Paździory Tadeusz Zastawnik, poseł ziemi bolesławieckiej w latach 1952-1956 i dyrektor Zakładów Górniczych „Konrad”, zmarł w Warszawie.
istotne.pl śmierć, miedź, paździora

Dr inż Tadeusz Zastawnik, wielkie nazwisko w historii polskiej miedzi, nie żyje. Zastawnik urodził się w 1922 r. w Trzebini. W 1951 r. został dyrektorem inwestycyjnym Zakładów Górniczych „Konrad” (i jednocześnie pełnił obowiązki dyrektora „Konradu”). W latach 1952-1956 był posłem ziemi bolesławieckiej na Sejm PRL. Pełnił funkcję szefa Naczelnego Centralnego Zarządu Kopalnictwa Rud Nieżelaznych w Katowicach oraz Naczelnego Zarządu KGHM. W latach 1975-1979 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Energetyki i Energii Atomowej. W latach 1986-1990 piastował stanowisko dyrektora Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu. W roku 2004 nakładem KGHM ukazała się jego biografia – „Tadeusz Zastawnik. Człowiek polskiej miedzi” (oprac. Barbara Folta).

fot. archiwum Jana Paździory

Zastawnik zmarł 20 stycznia br. w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 stycznia na Starych Powązkach.

fot. archiwum Jana Paździory

(informacja: Jan Paździora/ii)