Powiat Bolesławiecki „Samorządowym Liderem Edukacji”

Powiat Bolesławiecki „Samorządowym Liderem Edukacji”
fot. FREiSW Starostwo otrzymało certyfikat w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu. Nasz powiat jest jedynym wyróżnionym powiatem dolnośląskim.
istotne.pl powiat, edukacja, certyfikat, powiat bolesławiecki

Przygotowanie konkursowej aplikacji zajęło dużo czasu, ponieważ powstawała ona oprócz codziennych obowiązków pracowników wydziału edukacji. Najtrudniejsze było opracowanie koncepcji przedstawienia osiągnięć powiatu. Ankieta składała się bowiem z części do wypełnienia oraz z części opisowej, gdzie należało wykazać się inwencją i wymyślić sposób przedstawienia danych tak, aby jak najlepiej oddały rzeczywistość, a jednocześnie zainteresowały komisję konkursową. Trudu tego – ze znakomitym, jak już wiemy efektem – podjęła się Helena Paliga-Baraniecka. Nadała opracowaniu przejrzystą i merytoryczną oprawę. Spisała się na medal. Zgłoszenie liczące 32 strony, opisujące dokonania Powiatu w zakresie wspierania oświaty, kultury i sportu w latach 2007-2011 wysłano do Warszawy 8 lipca 2011 r.

W zgłoszeniu opisano najważniejsze nagrody i certyfikaty (11 osiągnięć) uzyskane przez szkoły i placówki; najważniejsze środki zewnętrzne pozyskane na oświatę (5 osiągnięć); oryginalne i interesujące projekty w zakresie kształcenie lub aktywizowania młodzieży (40 projektów); większe remonty i inwestycje – powyżej 20.000 zł (46 remontów i inwestycji); planowane remonty (5 inwestycji); uczestnictwo w ogólnopolskich i regionalnych programach, mających na celu rozwój szkolnictwa lub wspieranie edukacji dzieci i młodzieży (28 programów); działania w zakresie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz organizacja czasu wolnego podczas wakacji i ferii (11 programów); oferta Powiatu w zakresie kształcenia dorosłych; oferta Powiatu w zakresie sportu i rekreacji; największe sukcesy sportowe zawodników reprezentujących Powiat Bolesławiecki – przynajmniej na szczeblu wojewódzkim (24 sukcesy); największe sukcesy naukowe i artystyczne (58 osiągnięć) uczniów i wychowanków powiatowych szkół i placówek; działania mające na celu przeciwdziałanie patologiom oraz edukacja prozdrowotna (22 działania); a także współpraca z uczelniami wyższymi i pozostałe, w tym nowatorskie sposoby wspierania edukacji oraz współpracy z innymi jednostkami i podmiotami działającymi na terenie powiatu bolesławieckiego.

Certyfikat „Samorządowy lider edukacji”Certyfikat „Samorządowy lider edukacji”fot. FREiSW

– Miarą naszych edukacyjnych sukcesów są m.in. obiektywne wyniki egzaminów zewnętrznych, w tym matur. Cieszy nas też zadowolenie uczniów i ich rodziców. To najważniejsze. Postanowiliśmy jednak przekonać się, jak nasz działania ocenione zostaną na tle innych powiatów. Stąd decyzja o uczestnictwie w tym konkursie. Wszak trzeba się mierzyć z najlepszymi w Polsce – mówi Dariusz Kwaśniewski, członek Zarządu Powiatu.

– Na co dzień robimy wiele dla naszych uczniów, a nasza praca jest też dla większości z nas… naszym hobby, naszą pasją. Nie wiedzieliśmy, czy nasze działania wyróżniają się na tle innych samorządów. Dlatego postanowiliśmy poddać się ocenie zewnętrznej instytucji – mówi Alicja Krzyszczak, naczelniczka Wydziału Edukacji.

Po długiej procedurze oceny formalnej i merytorycznej eksperci Fundacji podjęli decyzję. We wrześniu Powiat Bolesławiecki otrzymał zawiadomienie o uzyskanym wyróżnieniu. 30 listopada w Krakowie certyfikat odebrali: Alicja Krzyszczak, Dariusz Kwaśniewski i Cezary Przybylski. – Otrzymany certyfikat dowodzi, że edukacja jest naprawdę naszą mocną stroną. Podkreślam, że wyróżnieniu przyznano tylko czterem dolnośląskim samorządom: Wrocławiowi, gminie Chojnów i Duszniki Zdrój oraz naszemu powiatowi. Jestem dumny z tego wyróżnienia – mówi Cezary Przybylski, starosta bolesławiecki.

– To sukces nasz wszystkich – zarówno dyrektorów i nauczycieli, jak również urzędników starostwa zajmujących się edukacją. Mamy pomysł na prowadzenie naszych szkół i konsekwentnie go realizujemy… 13 już rok. Wysoka jakość pracy naszych szkół to efekt tej ciągłości, profesjonalizmu i pasji, która jest w nas. Dziękuję za ten certyfikat szczególnie naczelnikowi wydziału edukacji i Helenie Palidze-Baranieckiej, która zaproponowała kształt poddanego ocenie raportu. W przyszłym roku też spróbujemy! – mówi Dariusz Kwaśniewski.

Konkurs „Samorządowy Lider Edukacji – edycja 2011” został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Alicja Krzyszczak i Dariusz KwaśniewskiAlicja Krzyszczak i Dariusz Kwaśniewskifot. Dariusz Kwaśniewski
Alicja Krzyszczak, Cezary Przybylski i Dariusz KwaśniewskiAlicja Krzyszczak, Cezary Przybylski i Dariusz Kwaśniewskifot. Dariusz Kwaśniewski
Dariusz Kwaśniewski, Cezary Przybylski i Alicja KrzyszczakDariusz Kwaśniewski, Cezary Przybylski i Alicja Krzyszczakfot. Dariusz Kwaśniewski

(informacja: Starostwo Powiatowe / ii)