Można składać wnioski o stypendia

Można składać wnioski o stypendia
fot. sxc.hu Studenci mogą ubiegać się o stypendia na rok akademicki 2006/2007. Wnioski będą przyjmowane do 20 października.
istotne.pl stypendium, studia, student

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów na rok akademicki 2006/2007. Stypendium jest przyznawane maksymalnie na okres 9 miesięcy. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach wyższych, oraz pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Aby otrzymać stypendium dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę (w 2005 roku) nie może być wyższy niż 504 zł netto lub 583 zł netto (gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko).

Więcej informacji na temat stypendiów można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, tel. 075 735-14-15, 075 735-18-78 oraz Biurze Projektu Stypendialnego (mieszczącym się w budynku Zespołu Szkół Medycznych przy ZSO nr 1, ul. Tyrankiewiczów 11, sala nr 7), tel. 075 732-09-56.

(informacja Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)