Bolesławiec wśród gmin o najniższych stawkach opłat śmieciowych

Bolesławiec wśród gmin o najniższych stawkach opłat śmieciowych
fot. B.org W zestawieniu gmin, w których opłata naliczana ma być od osoby, nasze miasto znalazło się na czwartej pozycji od końca.
istotne.pl urząd miasta, śmieci, opłata, zestawienie

W Bolesławcu ustalono miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 15,00 zł od osoby. Miesięczną stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustalono w wysokości 11,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Przy wyborze metody starano się dostosować nowy system do zasady „zanieczyszczający płaci”. Niższa stawka opłaty za zbieranie i odbieranie odpadów w sposób selektywny ma stanowić istotną zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów.

Tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie” zestawił stawki opłat śmieciowych w gminach, w których opłata naliczana ma być od osoby. Analizując zestawienie w „Nowinach...”, Bolesławiec plasuje się wśród gmin o najniższych stawkach opłat śmieciowych – zarówno jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jak i selektywny.

W zestawieniu gmin, w których opłata naliczana ma być od osoby, Bolesławiec znalazł się na czwartej pozycji od końca, „wyprzedając” tylko Świeradów, Bogatynię i Gromadkę. Przed Bolesławcem znalazło się 28 miejscowości z subregionu jeleniogórskiego. Na szczycie opłat za odpady niesegregowane i segregowane znalazła się Jelenia Góra (28 zł/18 zł), następnie:

 • miasto Zgorzelec (22,90 zł/17,18 zł)
 • Kowary (21,45 zł/15,53 zł)
 • Piechowice (20 zł/15,50 zł)
 • Pieńsk (22 zł/15 zł)
 • Leśna (20 zł/15 zł)
 • Zawidów (20 zł/15 zł)
 • gmina Zgorzelec (20 zł/15 zł)
 • miasto Lubań (19 zł/15 zł)
 • Platerówka (19 zł/15 zł)
 • Węgliniec (19,50 zł/14,50 zł)
 • Siekierczyn (19 zł/14 zł)
 • gmina Lubań (18,15 zł/13,95 zł)
 • Karpacz (18-19 zł/13 zł)
 • gmina Kamienna Góra (16 zł/13 zł)
 • miasto Kamienna Góra (20 zł/12,50 zł)
 • Olszyna (20 zł/12 zł)
 • Osiecznica (18-20 zł/12 zł)
 • Jeżów Sudecki (18 zł/12 zł)
 • Lubawka (18 zł/12 zł)
 • Marciszów (18 zł/12 zł)
 • Sulików (18 zł/12 zł)
 • Mysłakowice (15 zł/12 zł)
 • Janowice (17,22 zł/11,48 zł)
 • Nowogrodziec (23 zł/13 zł gosp. 1 os.; 12 zł – 2 os.; 11 zł; 10 zł)
 • Warta Bolesławiecka (15 zł/11 zł wywóz raz na 2 tyg.)
 • Wojcieszów (18 zł/13 zł raz w tyg.)
fot. UM Bolesławiec/„Nowiny Jeleniogórskie”

W zestawieniu tygodnika uwzględniono również gminy, których rady z różnych przyczyn nie podjęły decyzji o przyjęciu tzw. uchwał śmieciowych, w tym ustalających przyszłe opłaty. Warto zaznaczyć, że stawki opłat śmieciowych w gminach mogą ulec zmianie po rozstrzygniętych przetargach.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)