Nawiązanie partnerstwa w ramach Zachodniego Obszaru Integracji

Nawiązanie partnerstwa w ramach Zachodniego Obszaru Integracji
fot. B.org W naszym mieście odbyła się konferencja poświęcona przygotowaniu porozumienia 25 gmin i 4 powiatów.
istotne.pl urząd miasta, porozumienie

27 lutego 2013 r. w Bolesławcu odbyła się konferencja poświęcona przygotowaniu porozumienia 25 gmin i 4 powiatów, które w perspektywie lat 2014-2020 chcą wykorzystać Zintegrowane Podejście Terytorialne dla rozwoju swojego obszaru, i utworzeniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W konferencji uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie i starostowie z czterech powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego.

Zachodni Obszar Integracji obejmuje 16,44% powierzchni województwa dolnośląskiego i ponad 288 tysięcy mieszkańców, co stanowi 9,9% Dolnoślązaków. Jest to obszar silnie zurbanizowany – 16 miast, o zróżnicowanym stopniu degradacji środowiskowej i mający znaczne problemy społeczne, wynikające z wysokiej stopy bezrobocia. Południowa część tego obszaru jest istotnie upośledzona w zakresie skomunikowania ze stolicą regionu, a dla całego obszaru powiązania w osi północ – południe są zdegradowane.

– Deklarację podpisało 21 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dalsze działania przewidują podpisanie Porozumienia opartego o uchwały organów stanowiących, zinstytucjonalizowanie współpracy i opracowanie Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji, która powinna stać się załącznikiem do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.

(informacja zlecona)