materiał promocyjny

Informacja o sprzedaży końcowej węgla. Nowy nabór wniosków od 12 maja (piątek) 

Węgiel
fot. Adobe Stock / miasto.bolesławiec.pl W związku ze zmianami w przepisach Gmina Miejska Bolesławiec wydłuża okres systemu dystrybucji węgla.
istotne.pl 4 urząd miasta, węgiel

Reklama

Nowy nabór wniosków na tzw. końcową sprzedaż węgla rozpocznie się 12 maja 2023 r. i zakończy 30 czerwca 2023 r. Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez gminę w kolejności  wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży. Przyjmowanie wniosków może zostać zaprzestane w przypadku wyczerpania zapasów przed tym okresem. Wnioski złożone po wyczerpaniu zapasów zostaną bez rozpoznania.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Zakup węgla, po preferencyjnych cenach przysługuje osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku, gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

Gmina Miejska Bolesławiec posiada węgiel w ilości 300,61 t w następującym asortymencie:

  • 291,67 t orzech,
  • 0,48 t  groszek,
  • 8,46 t  ekogroszek

w cenie 1 890 zł (brutto) za tonę.

Wniosek można:

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] (nie zapomnij podpisać załącznika z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl), 
  • przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP),
  • przesłać na adres:

Urząd Miasta Bolesławiec
Rynek 41
59-700 Bolesławiec,

  • osobiście w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu – Rynek 41,
  • wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Wniosek można pobrać (tutaj)

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 645 65 03.

Reklama