Rozpoczynają się szkolenia dofinansowywane przez Unię Europejską

Rozpoczynają się szkolenia dofinansowywane przez Unię Europejską
fot. B.org Od września rozpoczynają się szkolenia dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie dolnośląskim. Można wziąć udział w zajęciach językowych lub dotyczących zarządzania oraz współpracy z firmami.
istotne.pl szkolenie, turystyka, unia europejska

"Turystyka – wspólna sprawa" to pierwszy w Polsce duży projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Skorzystają z niego przedsiębiorcy, samorządy lokalne oraz organizacje wspierające rozwój turystyki. Jego celem jest poprawa konkurencyjności branży turystycznej poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała kompleksowy projekt szkoleniowo-doradczy, który ma do spełnienia trzy podstawowe zadania:

  • współpraca sieciowa - podnieść umiejętności tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. poprzez współpracę różnych podmiotów działających na jednym obszarze
  • zarządzanie turystyką - podnieść wiedzę dotyczącą różnych zagadnień branżowych związanych z działalnością turystyczną
  • szkolenia językowe - doskonalić znajomość języków obcych.

Projekt jest adresowany do przedsiębiorstw turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, organizacji wspierania przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych działających w sektorze turystyki. W szkoleniach może uczestniczyć zarówno kadra zarządzająca, jak również pracownicy wymienionych podmiotów. Udział w nich weźmie co najmniej cztery tysiące osób, spędzając w salach szkoleniowych 300 tysięcy godzin. Szkolenie są tylko częściowo odpłatne dla uczestników, w większej części koszty szkoleń są pokrywane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Udział w szkoleniach można zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie projektu www.tws.org.pl i przesłanie go do biura regionalnego w danym województwie pocztą elektroniczną lub tradycyjną.