Nauczyciele i dyrektorzy powiatowych szkół uhonorowani

Nauczyciele i dyrektorzy powiatowych szkół uhonorowani
fot. Powiat Bolesławiecki Na kameralne spotkanie – odmienne od tradycyjnej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zaprosił we wtorek 13 października nauczycieli i dyrektorów, żeby podziękować za ich niełatwą pracę.
istotne.pl nauczyciel, powiat bolesławiecki

Starosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski, dziękując za wielki udział w utrzymywaniu dobrej kondycji powiatowej oświaty przez wiele lat, zadeklarował, że jest otwarty na szczerą rozmowę o oczekiwaniach i dalszym rozwoju powiatowej edukacji.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej Andrzej Grzegorz Leśniewski, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, Adam Maksymczyk, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, oraz Małgorzata Kowalska, dyrektorka Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach, otrzymali nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Tę prestiżową nagrodę otrzymali też nauczyciele: Katarzyna Kwaśniewska z II Liceum Ogólnokształcącego oraz Edyta Gorczyca z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

Natomiast nagrody Zarządu Powiatu Bolesławieckiego 2015 otrzymali:

  • dyrektorzy: Wiesław Stefanik (Zespół Szkół Handlowych i Usługowych) oraz Zdzisława Woźniak (Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych)
  • nauczyciele: Mirosław Sudół (ZSB); Justyna Szylkiewicz, Anna Pronkiewicz, Agnieszka Zborowska, Marta Chylak (PZSiPS); Marek Rosa, Krystyna Andres-Wędzina (ZSE); Agnieszka Niedźwiedzka, Barbara Sykulska, Anna Lisiak (II LO); Aneta Ćwieluch (Młodzieżowy Dom Kultury); Elżbieta Gawlik-Jakubiak, Marta Wojciechowska (ZSHiU); Krystyna Książek, Romualda Terlecka (Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr); Irena Kilimiak, Dorota Chrzanowska-Florków (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1); Edyta Chomiaczewska, Małgorzata Plis-Lozer (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych); Barbara Berduła, Ryszard Eugeniusz Świerzewski (Zespół Szkół Mechanicznych); Danuta Raniszewska (Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach).

Nagrody wręczali: Dariusz Kwaśniewski, przewodniczący Rady Powiatu Karol Stasik, wicestarosta Marian Haniszewski i etatowy członek Zarządu Powiatu Stanisław Chwojnicki.

Powiat Bolesławiecki/ii