Bez problemów trafią do Bolesławca

Bez problemów trafią do Bolesławca
fot. Marcin Zabawa Kierowcy jeżdżący autostradami A4 i A18 nie przeoczą już żadnego zjazdu na Bolesławiec. Powiat Bolesławiecki podpisał porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
istotne.pl starostwo, autostrada, gddkia, oznakowanie

Do współpracy między Powiatem Bolesławieckim a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad doszło z inicjatywy starosty Cezarego Przybylskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Karola Stasika. – Brak znaków kierunkowych na Bolesławiec powoduje, że gospodarka miasta ma się gorzej. Turyści nie zajeżdżają tu na wypoczynek i zakupy. Cierpią restauratorzy, cierpią także kierowcy, kiedy już zorientują się, że minęli zjazd do miasta ceramiki – mówi Stasik.

fot. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

W ramach porozumienia władze powiatu zobowiązały się do pokrycia kosztów umieszczenia tablic przeddrogowskazowych i drogowskazowych w obrębie węzła Krzywa w pasie autostrady A4. Na wykonanie 11 tablic zabezpieczono w budżecie powiatu kwotę 130 tys. zł. Kierowcy zobaczą je przy autostradzie najpóźniej do końca października.

– Dzięki naszym staraniom skorzystają wszyscy kierujący się do Drezna i Berlina, ponieważ także te miasta pokażą się na naszych tablicach – mówi starosta Cezary Przybylski.

Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązała się do umieszczenia nowych tablic przeddrogowskazowych i drogowskazowych z nazwą Bolesławiec w obrębie węzłów Bolesławiec (pas autostrady A4, miejscowość Łąka) i Golnice (pas autostrady A18). GDDKiA ustawi tam 28 tablic. Zjazdy w Golnicach zostaną oznakowane najszybciej, bo już na przełomie sierpnia i września. Trochę dłużej poczekamy na oznakowania zjazdów w Łące, które zostaną zamontowane do końca października.

Od lewej: Robert Radoń i Cezary PrzybylskiOd lewej: Robert Radoń i Cezary Przybylskifot. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

Spotkanie miało miejsce w piątek, 6 sierpnia, w siedzibie wrocławskiego oddziału GDDKiA. Porozumienie podpisali: dyrektor Robert Radoń i jego zastępca Jacek Oszytko, starosta bolesławiecki Cezary Przybylski, wicestarosta Stanisław Chwojnicki i przewodniczący Rady Powiatu Karol Stasik.

(informacja Starostwo Powiatowe w Bolesławcu/ii)