materiał promocyjny

Rozpoczynają się prace przy budowie mostu nad rzeką Bóbr

Piotr Roman
fot. UM Bolesławiec 9 kwietnia prezydent Bolesławca Piotr Roman spotkał się z przedstawicielem wykonawcy budowy mostu nad rzeką Bóbr. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu przekazała już teren budowy w celu rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 – firmie wykonawczej Himmel i Papesch Opole.
istotne.pl 183 gddkia, um bolesławiec

Reklama

Inwestycja rozpocznie się od robót przygotowawczych i prac zabezpieczających przy konstrukcji mostowej. Inwestycja potrwa trzy lata. Najpierw wybudowany zostanie most północny, następnie most południowy.

Warto przypomnieć, że stary most w Bolesławcu zastąpiony zostanie dwoma nowymi. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. Najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Bolesławiec, o wartości ok. 41 mln zł, złożyła firma Himmel i Papesch Opole. Wykonawca na realizację zadania, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ma 32 miesiące od daty zawarcia umowy. Oznacza to, że zakończenie prac planowane jest w IV kw. 2026 r.

Istniejący most, ze względu na zły stan techniczny i nienormatywne parametry zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Dodatkowo, po północnej stronie zbudowany zostanie drugi, w wyniku czego powstaną równolegle dwa bliźniacze mosty. Zbudowany zostanie także odcinek dwujezdniowej DK94.  Na każdym z nowych mostów wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa. To rozwiązanie zapewni dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego.  Na obu końcach przepraw mostowych wykonane zostaną ronda turbinowe o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu.

W ramach zadania przebudowana zostanie DK94 z na odcinku prawie 600 m, a jej nośność zwiększy się do 11,5 t/oś. W miejscu obecnego skrzyżowania DK94 z ulicą Widok (droga wojewódzka nr 350) wybudowane zostanie rondo, a istniejące rondo z ulicą Zgorzelecką zostanie przebudowane. Przebudowane będzie także dwa skrzyżowania DK94, z ulicą Spacerową (droga powiatowa nr 2324D) oraz z drogą gminną (nr 104068D).  Zatoki autobusowe zostaną przeniesione poza strefę głównych potoków ruchu, a po północnej stronie zostanie dobudowany chodnik. Wybudowana będzie kanalizacja deszczowa, doświetlenie drogi oraz elementy BRD.  Przebudowa DK94 wraz z budową dwóch mostów wpłynie na zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakończenie przebudowy planowane jest w 2026 r. Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/stary-most-w-boleslawcu-zastapimy-dwoma-nowymi.

Reklama