materiał promocyjny

Bolesławiec: Już niebawem stary most na rzece Bóbr zostanie zastąpiony dwoma nowymi

Most na Bobrze
fot. UM Bolesławiec Coraz bliżej budowy nowego mostu na rzece Bóbr.
istotne.pl 183 most, gddkia, um bolesławiec

Reklama

26 lutego 2024 r. prezydent Bolesławca Piotr Roman został poinformowany o podpisaniu umowy przez przedstawicieli GDDKiA oraz firmę Himmel i Papesch na budowę dwóch mostów na rzece Bóbr wraz przebudową układu komunikacyjnego w Bolesławcu. Wieloletnie starania samorządu miejskiego docierają do szczęśliwego finału.

Stary most zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstaną dwa nowe. Dodatkowo, po północnej stronie zbudowany zostanie drugi most, w wyniku czego powstaną równolegle dwa bliźniacze mosty. Inwestycja obejmuje także budowę odcinka dwujezdniowej DK94.  Na obu końcach przepraw mostowych wykonane zostaną ronda turbinowe o wymiarach zapewniających płynność ruchu. Jeszcze w tym półroczu firma rozpocznie prace.

Stary most w Bolesławcu zastąpimy dwoma nowymi – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. – Podpisaliśmy umowę na rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Bolesławiec. Najkorzystniejszą ofertę, o wartości ok. 41 mln zł, złożyła firma Himmel i Papesch Opole.

Wykonawca na realizację zadania, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ma 32 miesiące od daty zawarcia umowy. Oznacza to, że zakończenie prac planowane jest w IV kw. 2026 r.

Dwa mosty

Istniejący most, ze względu na zły stan techniczny i nienormatywne parametry zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Dodatkowo, po północnej stronie zbudujemy drugi, w wyniku czego powstaną równolegle dwa bliźniacze mosty. Zbudujemy także odcinek dwujezdniowej DK94.

Na każdym z nowych mostów wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa. To rozwiązanie zapewni dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego.  Na obu końcach przepraw mostowych wykonane zostaną ronda turbinowe o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu.

Przebudowa układu komunikacyjnego

W ramach zadania przebudowana zostanie DK94 z na odcinku prawie 600 m, a jej nośność zwiększy się do 11,5 t/oś. W miejscu obecnego skrzyżowania DK94 z ulicą Widok (droga wojewódzka nr 350) wybudowane zostanie rondo, a istniejące rondo z ulicą Zgorzelecką zostanie przebudowane. Przebudowane będzie także dwa skrzyżowania DK94, z ulicą Spacerową (droga powiatowa nr 2324D) oraz z drogą gminną (nr 104068D).  Zatoki autobusowe zostaną przeniesione poza strefę głównych potoków ruchu, a po północnej stronie ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” zostanie dobudowany chodnik. Wybudowana będzie kanalizacja deszczowa, doświetlenie drogi oraz elementy BRD.

Przebudowa DK94 wraz z budową dwóch mostów wpłynie na zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakończenie przebudowy planowane jest w 2026 r. Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/stary-most-w-boleslawcu-zastapimy-dwoma-nowymi.

Reklama