Paszporty będą wydawane w Jeleniej Górze

Paszporty będą wydawane w Jeleniej Górze
fot. B.org Od sierpnia sprawy paszportowe nie będą załatwiane w naszym mieście. Bolesławianie będą musieli jeździć do Jeleniej Góry.
istotne.pl starostwo, paszport

Od 1 sierpnia zadania Wydziału Organizacyjnego związane z wydawaniem paszportów przejmie zamiejscowy oddział Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, który mieści się przy ulicy Armii Krajowej 19. Jest to skutek decyzji Wojewody Dolnośląskiego, który wypowiedział porozumienie z władzami starostwa, na podstawie którego mieszkańcy naszego powiatu mogli wyrabiać paszporty na miejscu. "Tuż po otrzymaniu decyzji, że wojewoda wypowiada powiatom umowę dotyczącą spraw paszportowych, większość starostw w kraju, w tym bolesławieckie, wystosowała prośby do wojewodów o pozostawienie wydziałów paszportowych w starostwach" mówi starosta Krzysztof Konopka. Podobną prośbę przekazali na ręce ministra spraw wewnętrznych przedstawiciele Związku Powiatów Polskich. Niestety prośby zdały się na nic.

Decyzje w sprawie wydawania paszportów nigdy nie stanowiły zadań własnych powiatów. Czynności z zakresu wydawania tych decyzji realizowane były na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a zarządem powiatu. Z tego tytułu urząd nie osiągał żądnych dochodów. Miesięcznie Wydział Organizacyjny starostwa przyjmował około 300 wniosków paszportowych.

Pracownicy starostwa, którzy do tej pory zajmowali się paszportami, mają szereg innych obowiązków. Wśród nich można wymienić: rejestrację uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej, nadzór nad stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu, wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z obcego państwa, przechowywanie rzeczy znalezionych i ich licytacja i sprzedaż oraz wydawanie zezwoleń na zbiórki datków w gotówce lub w naturze na obszarze całego powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę. Dlatego władze starostwa nie planują zwolnień pracowników zajmujących się sprawami paszportowymi.

(informacja Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)