materiał promocyjny

Jest porozumienie w sprawie utworzenia punktu paszportowego w Bolesławcu!

Jarosław Obremski i Piotr Roman
fot. UM Bolesławiec Wieloletnie starania Bolesławca o utworzenie biura paszportowego na terenie miasta są coraz bliższe realizacji.
istotne.pl 183 piotr roman, paszport, um bolesławiec, duw

Reklama

28 listopada 2023 r. wojewoda Jarosław Obremski oraz prezydent Bolesławca Piotr Roman podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia i funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego, w którym strony wyrażają wolę funkcjonowania na terenie Bolesławca Terenowego Punktu Paszportowego, działającego w strukturze Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W zawartym porozumieniu miasto zobowiązuje się m.in. do nieodpłatnego zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, obsługi administracyjno-biurowej, wyposażenia pomieszczeń w niezbędny sprzęt stanowiskowy, ponoszenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem TPP, zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa przy przechowywaniu dokumentów paszportowych oraz dokumentacji paszportowej, a także przy dostępie do baz informatycznych, zapewnienia transportu dokumentacji paszportowej do Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze oraz do odbioru i transportu paszportów.

Wojewoda zobowiązuje się m.in. do dostarczenia sprzętu stanowiskowego przekazanego przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapewnienia obsady w wymiarze 2 osób zatrudnionych każda na 1/4 etatu oraz zapewnienia materiałów informacyjnych.

Przewiduje się, że uruchomienie Terenowego Punktu Paszportowego nastąpi w marcu 2024 r. Punkt zlokalizowany będzie w biurowcu Urzędu Miasta Bolesławiec.

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Bolesławca i okolicznych miejscowości, bo z biura paszportowego będą z pewnością korzystali również mieszkańcy powiatu. Niemal 9 lat starań o utworzenie tego punktu przynosi pozytywny rezultat. Mam nadzieję, że w marcu pierwsze paszporty będą wydawane już w Bolesławcu – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Reklama