Studenci i uczniowie będą mogli dostać pieniądze

Legitymacja studencka i trzysta złotych
fot. b.org Już we wrześniu młodzi ludzie będą mogli skorzystać z Programu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Miesięcznie będzie można otrzymać około trzystu złotych.
istotne.pl 0 edukacja, stypendium, pieniądze, powiat bolesławiecki

Reklama

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego jest na etapie opracowywania regulaminu przyznawania stypendiów i refundacji dla uczniów i studentów. Jednocześnie przygotowywany jest wniosek o pieniądze do Urzędu Marszałkowskiego. Wojewodowie z całej Polski będą wspólnie zabiegać o fundusze z Unii Europejskiej.

– W programie chodzi o to, by zniwelować bariery edukacyjne, by pomóc młodym ludziom w zdobyciu wykształcenia średniego lub wyższego – mówi Alicja Krzyszczak, zastępca Naczelnika Wydziału EKKFiS.

Na razie nie trzeba składać żadnych wniosków

Uczniowie będą typowani w szkołach przez komisje. Pod uwagę będzie brane jedynie kryterium socjalne. Ważny będzie dochód na osobę w rodzinie. – Jeśli ktoś ma dobre warunki finansowe i dochód na osobę przekroczy 504 zł, to nie otrzyma pieniędzy – mówi Dariusz Kwaśniewski, Naczelnik Wydziału EKKFiS. – Program ma po prostu charakter socjalny, nie naukowy – dodaje naczelnik. Z projektu będą mogli skorzystać tylko ci uczniowie, którzy mieszkają poza Bolesławcem.

W przypadku studentów będzie trochę inaczej. Po pierwsze, program obejmie wszystkich studiujących, bez względu na miejsce zamieszkania. Po drugie, oprócz kryterium socjalnego, będzie brany także pod uwagę kierunek studiów. – Na największe pieniądze mogą liczyć studiujący nauki przyrodnicze. Oni będą preferowani, ponieważ Unia Europejska stawia na rozwój technologii, a co za tym idzie, na rozwój gospodarczy – wyjaśnia Alicja Krzyszczak. Dla otrzymania stypendium nie ma znaczenia rodzaj studiów (dziennie, wieczorowe czy zaoczne). Studenci na razie nie muszą składać żadnych dokumentów. Dopiero we wrześniu będzie dostępny wniosek, który trzeba będzie wypełnić. Teraz można skontaktować się z wydziałem i podać swoje dane. Jak tylko będzie gotowy wzór wniosku, wydział przekaże studentowi informację o tym.

Nawet 350 zł miesięcznie

Uczeń będzie otrzymywać miesięcznie refundację w maksymalne wysokości 250 zł. Refundacja oznacza, że uczeń będzie musiał zbierać faktury lub rachunki związane ze swoim kształceniem, a potem przekazywać je szkole. Dopiero wtedy otrzyma zwrot kosztów. Studenci będą otrzymywać nawet 350 zł miesięcznie i to z góry. Nie będą musieli przedstawiać żadnych faktur. Wystarczy, że co pół roku będą okazywać zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Więcej informacji znajdziecie na naszych stronach pod koniec sierpnia.

Reklama