Tylko 5 wniosków w Warcie odrzucono z powodów nie wpisania ich do CEEB

Urząd Gminy warta Bolesławiecka
fot. UMWD Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie odpisał na nasze pytanie: ile osób w gminie otrzymało odmowę przyznania dodatku węglowego tylko z powodu: niewpisania (zgłoszenia) głównego źródło ogrzewania określonego ustawą do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku do dnia 11 sierpnia 2022 roku.
istotne.pl 86 warta bolesławiecka, urząd

Reklama

 O sprawie pisaliśmy w materiale Mieszkaniec pozbawiony dodatku węglowego przez niedoinformowanych urzędników. Na skutek nieumiejętnego zinterpretowania prawa przez urzędników GOPS w Warcie Bolesławieckiej, mieszkaniec tej gminy został pozbawiony należnego mu dodatku węglowego. Chcieliśmy wiedzieć ile jeszcze osób w gminie jest w podobnej sytuacji. Zgodnie z odpowiedzią kierowniczki GOPS w Warcie Bolesławieckiej, takich wniosków było niewiele.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że po ponownej weryfikacji pięciu wniosków o dodatek węglowy i uznaniu o konieczności ich wypłacenia w związku ze zmianą przepisu, wystąpiliśmy w dniu 03.02.2023 r. do Urzędu Wojewódzkiego o środki finansowe. W dniu 16.02.2023 r. zapotrzebowane pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy Ośrodka. Dnia 24.02.2023 r. zostały przekazane na rachunki bankowe wnioskodawców.
Z poważaniem Elżbieta Żerdzińska

 

Reklama